Charles Donker

RKD STUDIES

Nieuws

Charles Donker in Parijs – twee tentoonstellingen tot 3 april 2022

Vanaf vrijdag 3 december 2021 is de tentoonstelling D’abord regarder/Altijd kijken, te zien bij de Fondation Custodia in Parijs. Daarbij verschijnt het gelijknamige boek in een Franse en een Nederlandse editie (224 pp; ISBN 978 90 6868 8511; uitgeverij Thoth). De publicatie geeft een representatief overzicht van het grafische oeuvre van de kunstenaar, met veel proefdrukken. Ze toont bovendien voor het eerst een keuze van zestig jaar tekenen in schetsboeken, pen- en penseeltekeningen en aquarellen.

De laatste betreffen vooral de reizen die Donker tussen 1991 en 2010 ondernam, met een internationale groep kunstenaars (Artistes for nature) in natuurgebieden, onder meer in Polen, de Spaanse Pyraneeën, Extramadura, Ecuador, Peru en Israël. Door deze aquarellen krijgt Donkers oeuvre verrassend kleur.

In het boek plaatst Ger Luijten Donkers werk in een lange kunsthistorische traditie, heeft Gijsbert van der Wal de kunstenaar uitvoerig geïnterviewd, draagt Jan Piet Filedt Kok een levendige biografie bij en zijn 200 illustraties van zijn werk in kleur gereproduceerd.

In de tweede helft van februari en maart (2 april) 2022 is een bezoek aan de tentoonstelling bij Custodia in Parijs (waar tegelijkertijd True to nature- Sur le motif – Peindre en plein air is te zien), te combineren met de (verkoop)tentoonstelling Frans Pannekoek & Charles Donker, Galerie Documents 15. Deze tentoonstelling laat de wisselwerking zien tussen beide kunstenaar in hun grafische werk. De artistieke vriendschap tussen beide kunstenaars begon in december 1971 toen Pannekoek Donkers ets Krab in een kistje zag en de kunstenaars hun prenten met elkaar ruilden. Naast dit begin, met latere prenten met krabben van beide kunstenaars, laat de tentoonstelling hun verschillende benadering van het vlakke Hollandse landschap en het ruige Spaanse berglandschap zien en andere thema’s in hun werk.

In dat kader wordt hier voor het volledige grafische werk van Frans Pannekoek (geb. 1937) verwezen naar de RKD-study – Frans Pannekoek die sinds oktober 2021 online is: Frans Pannekoek (rkdstudies.nl).

Een ruim jaar na de tachtigste verjaardag van Charles Donker, vindt in deze Study bij de catalogus van zijn grafiek, tegelijk met de opgaan van de tentoonstelling in Parijs op 3 december 2021 een update plaats met de prenten die Donker tot in 2020 maakte; waarvoor veel dank aan alle betrokkenen. Bij deze update is de eerdere biografie van de kunstenaar vervangen door de laatste versie daarvan, zoals die ook in het door Custodia gepubliceerde boek (kundig geredigeerd door Gijsbert van der Wal) is gepubliceerd.

3 december 2021 – 3 april 2022: Charles Donker: D’abord regarder/Altijd kijken, Fondation Custodia, 121 Rue de Lille, Paris VII: : 12-18 uur, behalve op maandag

18 februari – 2 april 2022: Frans Pannekoek & Charles Donker, Galerie Documents 15, 15 Rue de l’Échaude 15, Paris VI: dinsdag-vrijdag: 13-19 en zaterdag: 12-19 uur

#

#


Charles Donker – tentoonstelling in Parijs in het najaar van 2021
Anders dan het onderstaande berichten vermeldden, zal de overzichtstentoonstelling van Donkers werk bij de Fondation Custodia in Parijs, naar nu verwacht wordt, daar te zien zijn van 3 december 2021 tot en met 3 april 2022. Bij de tentoonstelling verschijnt het boek Charles Donker – Altijd kijken – etsen, tekeningen en aquarellen, samengesteld door Jan Piet Filedt Kok en Gijsbert van der Wal; van de kloeke publicatie zal ook een Franstalige editie verschijnen. Onzeker is wanneer in 2022/2023 in het Centraal Museum een tentoonstelling van Donker zal plaatsvinden.

Omslag afbeelding
Charles Donker
Shell, 2013-2014
paper, etching 101 x 149 mm
Utrecht, private collection Charles Donker


Charles Donker 80 jaar
Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de kunstenaar verscheen eind september 2020 het boek De etsen van Charles Donker. Het boek bevat een chronologisch overzicht van zijn etswerk tussen 1959 en 2017 in 80 platen. Daarnaast zijn er vier geïllustreerde inleidingen geschreven door bewonderaars van zijn werk: Ed de Heer en de grafische kunstenaars Reinder Homan, Simon Koene en Erik Desmazières. Het in het ZOMERNIEUWS van vorig jaar genoemde interview van Stefan Kuiper met de kunstenaar uit augustus 2019 was aanleiding voor Hans van der Willige van uitgeverij Lecturis om Ed de Heer te vragen het boek samen te stellen. De Heer was in 2002 verantwoordelijk voor de tentoonstelling van Charles Donker – etser in het Rembrandthuis en voor de verschijning van het boek met dezelfde titel van Eddy de Jongh en Peter Schatborn. Dit prachtige vormgegeven en gedrukte boek, de eerste uitgave van de Stichting Hercules Segers, is sinds vele jaren uitverkocht.

Met het nieuw verschenen boek, vergelijkbaar in formaat en omvang, is er eindelijk weer een boek verkrijgbaar dat het etswerk van Charles Donker recht doet (ISBN 978-94-6226-372-7; verkoopprijs € 35,00), al zijn de prenten daarin niet zo fraai gereproduceerd als in het boek uit 2002.

De in het voorgaande bericht genoemde overzichtstentoonstelling van Donkers getekende en grafische werk die de Fondation Custodia in Parijs voorbereid en die was gepland in het najaar van 2021, zal naar we hopen daar tussen 20 februari en 24 mei 2021 te zien zijn en later in het jaar of in 2022 te zien zijn in het Centraal Museum in Utrecht, tegelijk met een tentoonstelling Getekende boeken van Peter Vos.

Nu de RKD Monograph Charles Donker in de reeks RKD Studies een nieuwe gestalte heeft gekregen die meer ruimte aan de prenten geeft, bestaat de verwachting dat de catalogus in de komende maanden tot 2020 wordt uitgebreid, waarin het nu verschenen boek al op wordt vooruitgelopen en waarin de aan de luxe editie toegevoegde prenten: Landschap bij Godlinze I en II, uit september 2019, als CD-18-17 en 18 terug te vinden zullen zijn.

#


ZOMERNIEUWS

Een verrassing deze zomer was de dubbele pagina in De Volkskrant van 21 augustus met een interview met Charles Donker door Stefan Kuiper [pp. V-6/7]. De directe aanleiding voor dit interview is dat prenten van Donker deeluitmaken van de tentoonstelling Inspired by Rembrandt, in het Rembrandthuis in Amsterdam, tot en met 1 september. Tegelijk wordt een kleine keuze van zijn werk getoond in een tijdelijke pop-up presentatie in het Museum Oud Amelisweerd (MAO), Bunnik, dat vorig jaar sloot.

Daarnaast wordt ook aangekondigd dat de Fondation Custodia in Parijs een overzichtstentoonstelling van zijn werk voorbereid. Deze tentoonstelling is gepland in het najaar van 2021, waarbij er naar gestreefd wordt dat deze eerder - ter gelegenheid van Donkers tachtigste verjaardag in 2020 - in een Nederlands museum wordt getoond. Recent heeft de Fondation Custodia van de kunstenaar niet alleen een ruime keuze uit zijn meest recente etsen verworven, maar ook een dertigtal tekeningen uit de jaren tussen 1958 en 2010. Met name door de aquarellen die de kunstenaar vervaardigde tijdens reizen met Artists for Nature naar bedreigende natuurgebieden in de wereld, zal de tentoonstelling een ander beeld van het werk van de kunstenaar geven dan de eerdere overzichtstentoonstelling in 2002.

Het is de bedoeling dat tegelijk met het verschijnen van het boek bij de tentoonstelling, de catalogus van zijn werk in deze RKD-monograph een up date tot 2020 krijgt.


Tentoonstelling in Galerie Documents 15, Parijs
Van 2 december 2016 tot en met 7 januari 2017 is in Galerie Documents 15 de tentoonstelling Charles Donker: 50 ans de gravure te zien. Voor meer informatie: http://www.galeriedocuments15.com/exhibitions/37/overview/
De opening vindt plaats op 1 december 18.00 uur. De kunstenaar is aanwezig.


Tentoonstelling in het Rembrandthuis
Tegelijk met de overzichtstentoonstelling van het werk van Hercules Segers in het Rijksmuseum (t/m 8 januari 2017) vindt in het Rembrandthuis de tentoonstelling In de ban van Hercules Segers – Rembrandt en de Modernen plaats. Onder de modernen is Charles Donker met enkele prenten aanwezig met een aantal levende grafici als Jan de Haan, Reinder Homan, Simone Koene, Anna Metz, Frans Pannekoek en Robert Zandvliet
Bij de tentoonstelling verscheen een fraai geïllustreerde catalogus, zie bij de literatuur: Cornelis e.a. 2016.


Twee artikelen over Charles Donker opgedragen aan Peter Hecht verschenen
Deze zomer verschenen twee  artikelen, opgedragen aan Peter Hecht, liefhebber en verzamelaar van het werk van Charles Donker, ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Utrechtse Universiteit tussen 1990 en 2016, in twee aan hem opgedragen bundels. Van beide artikelen zijn in de literatuurlijst pdf’s opgenomen.

Van der Wal 2016
Gijsbert van der Wal, 'Naar de natuur: een ontmoeting met Charles Donker', in "Gij zult niet feestbundelen" - 34 bijdragen voor Peter Hecht, Amsterdam 2016, pp. 240-246.

Filedt Kok 2016
Jan Piet Filedt Kok, 'Observing birds on Griend Island: evolving states in the oeuvre of Charles Donker', Simiolus 38-4 (2015-2016), pp. 307-319.

Het tweede artikel gaat over de prenten en proefdrukken die Charles maakte naar aanleiding van zijn verblijf in mei 1973 op het vogeleiland Griend. Ons is gebleken dat de vogelwachter die destijds dit verblijf mogelijk maakte niet de naam droeg van Ruud van Beusekom, maar zijn voornaamgenoot Ruud van Halewijn (geb. 1946). Deze wees ons er op dat toen ook fotograaf Toon Fey (geb. 1946) op Griend verbleef en daar fraaie foto’s had gemaakt van de aanwezigen. Met dank aan hem reproduceren we enkele daarvan als correctie:

#

Foto door (de beeldhouwer) Kees van der Woude, lopend voor  het vogelwachtershuisje op Griend van de vogelwachter Ruud van Halewijn, de graficus Charles Donker en fotograaf Toon Fey, mei 1973.

#

Foto van Toon Fey, wandelende Ruud van Halewijn, Charles Donker en Kees van der Woude omringd door vliegende sterns bij het vogelwachtershuisje op Griend, mei 1973.Charles Donker in de tentoonstelling IM-PRESSION in Kunstliefde, Utrecht, 1-30 oktober 2016
In het kader van de Maand van de grafiek worden Donkers prenten tentoongesteld met werk van Saskia Jetten, Caroline Koenders, Hans Laban, Henny van der Meer, Johan Rijpma, Erica van Seeters en Margiet Thissen.  De uitnodiging vermeldt: Met kunstenaarslid Charles Donker heeft Kunstliefde een echte ‘Luis’ in huis. Hij werd in 1962 lid van het Grafisch gezelschap De Luis en van Genootschap Kunstliefde.
Kunstliefde, Nobelstraat 12A, Utrecht, www.kunstliefde.nl,  tel. (030)2314218, is geopend van woensdag t/m zondag van 13.00-17.00


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree