Charles Donker

RKD STUDIES

CD 94, ca. 1994-1995

CD 94-1
Dode kerkuil/ Kerkuil (dood), februari 1994
ets, 247 x 395 mm
onderschrift: Niort Nantes
oplage: 30
exemplaren: *RP-P-2003-821 (no. 4, febr. 1994); RH, inv. 01016 (12/30); CD (14/30)
plaat: CD (zink, 249 x 400 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1995; Amsterdam 1996; Laren 1996
opmerking: verkocht vanaf sept. 1995; in verkoopboekje II: gevonden langs de weg van Niort naar Nantes..over een afstand van ca. 30 km zeker 20 dode kerkuilen (vreemd verschijnsel) begin februari 93 (=94) terugkerend van Extremadura.


CD 94-2
Landschap in Extremadura I, Spanje, 1994
ets en aquatint, 345 x 212 mm
onderschrift uitgespaard in aquatint in spiegelbeeld onleesbaar; rechts: steenuil
oplage: 30
exemplaren:
Ie staat: egale aquatint, weinig tekening in berg: *RP-P-2010-133-10 (pr. 1e)
IIe staat: aquatint verwijderd in weide, meer tekening in berg; in rechter rand in aquatint uitgespaard onderschrift: Extremadura: CD
IIIe staat: aquatint in lucht en vooral in landschap: CD
IVe staat: aquatint deels weggehaald in middenplan, weide in midden gedefinieerd: CD
Ve staat: aquatint verder weggesleten in middenplan en in lucht: *RP-P-2010-133-11 (pr. 4e); CU, inv. 2012-P.208 (pr; EXTRAMADURA I)
VIe staat: aquatint in lucht en in rotsen toegevoegd; in ets aan onderschrift toegevoegd: Extremadura: CD?
VIIe staat: aquatint in lucht grotendeels verwijderd: *RP-P-2010-133-12 (4/30); RH, inv. 01055 (4/30); CD (proefdruk); CU, inv. 2015-P.35 (3/30; gift P. Schatborn)
plaat: CD (zink, 350 x 214 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1994; Utrecht 1995
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, II, p.126 (RH, VIIe); Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 150
opmerking: gebaseerd op bezoek aan Extramadura (Dehesa) met Artists for Nature in februari 1994, zie Hammond 1994; verkocht vanaf sept. 1994, oplage vanaf april 1997

Ie staat

Ve staat


VIIe staat


CD 94-3
Landschap in Extremadura II, Spanje, 1994
ets en aquatint, 345 x 214 mm
opschriften in aquatint uitgespaard: GRUS GRUS QUER CUS ILEX STEENRIF EXTRAMADURA ALMANTE TRANS HUMANTE
oplage: 30
exemplaren:
Ie staat: zonder tweede keer onderschrift Extremadura onder prent in ets: *RP-P-2010-133-13 (EX II ALMONTE; opgewerkt met o.i. inkt)
IIe staat: extra laag aquatint over plaat, waardoor deel van de opschriften zijn weggevallen; toegevoegd aan onderschrift in ets: Extremadura: CU, inv. 2012-P.209 (pr ; EX II ALMONTE)
IIIe staat: lucht schoongemaakt: RP-P-2010-133-14 (pr.)
IVe staat: met boompjes in aquatint in middenplan: *RP-P-2010-133-15 (no. 2); CU, inv. 2012-P.210 (pr; EXTRAMADURA II); RH, inv. 01012 (3/30); CD (3/30)
plaat: CD (zink, 350 x 216 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1994; Utrecht 1995; Utrecht 1998-a
literatuur: Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 151
opmerking: gebaseerd op bezoek aan Extramadura (Dehesa) met Artists for Nature in februari 1994, zie Hammond 1994 ; verkocht vanaf sept. 1994, oplage vanaf april 1997

Ie staat


IVe staat


CD 94-4
Landschap met kraanvogels in Extremadura III, Spanje, 1994
ets en aquatint, 344 x 210 mm
opschriften uitgespaard in aquatint, onder meer: GRUS EXTREMADURA DUIF KOEKKOEK; geëtst: TRANS HUMANTE
oplage: 30
exemplaren:
Ie staat: met twee grote rotsblok op voorgrond, zonder kraanvogels: *RP-P-2010-133-16; CU, inv. 2012-P.211 (pr III)
IIe staat: met één rotsblok, kleine kraanvogels en grote vogel op middenplan;
uitgespaard opschrift uitgebreid: TRANSHUMANTE GRUS GRUS GRUS: RP-P-2010-133-17 (Extremadura III)
IIIe staat: drie rotsen achter rotsblok op voorgrond uitgepaard: CD
IVe staat: grote vogel deel uitgewist; groter aantal rotsen op voorgrond gedefinieerd; GRUS GRUS uitgespaard: CD
Ve staat: grote vogel in midden helemaal verdwenen, bergen boven met wegen; met uitgespaarde opschriften: EXTREMADURA DEHESA TRANS HUMANS (…); toevoeging in ets: III: *RP-P-2010-133-18 (pr. 3de)
VIe staat: minder definieerd, door extra aquatint en wegschuren bovenhelft: CD (Extramadura III, proefdruk)
VIIe staat: meer tekening in berg door extra aquatint, opschriften duidelijker: CD; RH, inv. 01012 (3/30; Extremadura III)
plaat: CD (zink, 350 x 213 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1994; Utrecht 1995
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 13, ill. 6 (CD=RH); Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 151
opmerking: gebaseerd op bezoek aan Extramadura (Dehesa) met Artists for Nature in februari 1994, zie Hammond 1994; verkocht vanaf sept. 1994, oplage vanaf april 1997

Ie staat


Ve staat


CD 94-5
Landschap met kraanvogels in Extremadura, 1994
ets en aquatint, 378 x 283 mm
opschriften in aquatint uitgespaard: EXTREMADURA DELHESA
exemplaren:
Ie staat: boven zijn bergen niet scherp gedefinieerd: *RP-P-2010-133-19 (proefdruk met o.i. inkt en plakaatverf in kleur); *CD
IIe staat: zware laag aquatint; toevoegingen in uitsparing aquatint: GRUS GRUS en onder DELHASA: HUMANC E: CD
IIIe staat: lichter met meer structuur in aquatint, meer definitie in de stenen op de voorgrond; geëtst onderschrift: IV: RP-P-2010-133-20
IVe staat: lucht achter bergtoppen schoongemaakt, meer definitie in stenen op voorgrond en bergen; met geëtste opschriften: steenuil; onder rechts: TRUJILL0: CD?
Ve staat: aquatint in bergen en voorgrond deels weg gepolijst, waarbij DEHELSA vrijwel verdwijnt; met uitspaarde opschriften: EXTREMADURA STEENEIK KRAANVOGELS: CD (laatste december; opgewerkt met witte dekverf, pen en inkt)
VIe staat: vegetatie op voorgrond verder uitgewerkt in aquatint: deel van opschriften vallen weg en worden opnieuw geplaatst, rechtsonder: Dehesa: *RP-P-2010-133-21; RH, inv. 01056 (pr.)
literatuur: Filedt Kok 2016, pp. 318-319

Ie staat


VIe staat


CD 94-6
Berken (Berk II), ca. 1995
ets, 185 x 267 mm
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: bos vrijwel voltooid, rechter bovenhoek onaf: CD; CD (met o.i. inkt, met libelle)
IIe staat: bos uitgewerkt, zwarte arceringen in rechter bovenhoek: CD
IIIe staat: zwarte arceringen weg geschuurd: CD; *CD (opgewerkt met zwarte en paarse inkt in pen)
IVe staat: rechter bovenhoek uitgewerkt, boven voltooid: CU, inv. 2012-P.212 (6/20); *CD


CD 94-7
Sneeuw en de geluidsdemper, 1994/95
ets en aquatint, 348 x 422 mm
onderschrift: GROTE ZAAGBEK SNEEUW DE GELUIDSDEMPER
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: vrijwel voltooid, [inkt pakt niet in alle groeven]: RP-P-2004-934 (proefdr.; JN: bezoek 20 sept. 1995); RP-P-2004-935
IIe staat: arceringen in water en in achtergrond: RP-P-2004-936 (pr.; JN: bij bezoek 20 sept. 1995)
IIIe staat: meer arceringen in water: RP-P-2004-937
IVe staat: meer arceringen in voorgrond, een eend toegevoegd; aan opschrift toegevoegd: ZAAGBEK: *RP-P-2004-938 (proefdr.)
Ve staat: meer arceringen en reflectie water en eend weg gearceerd: RP-P-2004-939 (met pen en zwarte inkt ingetekend); RP-P-2004-940 (pr; op gelig papier; JN: bij bezoek 20 sept. 1995)
VIe staat: donkere partij in water verder uitgewerkt en aan bovenzijde recht gemaakt: CU, inv. 2012-P.213 (10/20); CD [?]
VIIe staat: twee boomstammen links en rechts toegevoegd, sneeuw op boom verdwenen: *RP-P-2004-941 (proefdruk hahnenmuhle, 2de staat; JN: nieuwe staat, uit laatste maanden, gekocht 13 aug. 1996); RH, inv. 1715 (proef); CU, inv. 1998-P.69 (2/20, 2e staat); CU, inv. 2012-P.214 (proefdruk)
plaat: CD (zink, 350 x 429 mm)
tentoonstellingen: Zeist 1995; Amsterdam 1996; Utrecht, 2000; Amsterdam 2003
opmerking: verkocht vanaf voorjaar 1995

IVe staat


VIIe staat


CD 94-8
Berkenbos, ca. 1994
ets, 185 x 205 mm
oplage: 25, later 75
exemplaren: *CD (8/25); CU, inv. 1998-P.166 (31/75)
plaat: CD (koper, 186 x 208 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1994; Amsterdam 2002
literatuur: Versteeg 2002, p. 116
opmerking: oplage 75 voor album Haagse Etsclub, map Sprookjesachtig, 1995


CD 94-9
Berkenbosje, ca. 1993
ets, 252 x 224 mm
oplage: 30
exemplaren:
Ie staat: voorgrond minder uitgewerkt: CD
IIe staat: voorgrond verder uitgewerkt: *CU, inv. 2012-P.215 (4/30); RH, inv. 01078 (250 gr.)
plaat: CD (koper, 255 x 226 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1994
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 18, ill. 15 (1998)


CD 94-10
Compositie met es en berk, ca. 1995
aquatint, 269 x 370 mm
exemplaren:
Ie staat: stammetjes vaag: CD (met potlood en witte dekverf opgewerkte proefdruk)
IIe staat: uitgewerkt met meerdere lagen aquatint, twee boomstammen op voorgrond en bos op achtergrond: *CD


CD 94-11
Compositie met eik en berk, ca. 1995-97
ets en aquatint 295 x 399 mm
exemplaren:
Ie staat: opbouw in aquatint, stam van boom deels geëtst: CD (proefdruk opgewerkt met o.i. inkt en witte dekverf, berk en achtergrond alleen getekend)
IIe staat: boom opnieuw geëtst met takken: CD (proefdruk opgewerkt met o.i. inkt); CD
IIIe staat: aquatint in de achtergrond toegevoegd, structuur eik wordt transparant: CD
IVe staat: achtergrond deels weg geschuurd voor plaatsing berk: CD
Ve staat: aquatint in achtergrond verder afgezwakt, ets in eik: CD (berk ingetekend met o.i. inkt); CD (opgewerkt met o.i. inkt)
VIe staat: achtergrond uitgewerkt, berk uitgespaard en getekend: CD (proefdruk, 5de staat)
VIIe staat: weer aquatint in boom en in de achtergrond toegevoegd, berk en boompjes opgezet en uitgespaard: CD
VIIIe staat: uitgespaarde bomen in achtergrond met aquatint overwerkt, waarbij de uitgespaarde stammetjes verdwijnen: CD
IXe staat: definiteve versie, groot contrast voor- en achtergrond door laag aquatint over achtergrond en vervagen voorgrond: *CD
plaat: CD (zink, 299 x 398 mm)
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 14, ill. 7 (ca. 1996/97; VIIe)


CD 94-12
Grootoorvleermuis van Robin in doosje, ca. 1994
ets en aquatint, 298 x 237 mm
oplage: 25
exemplaren:
Ie staat: zonder onderschrift: RP-P-2010-133-22 (pr)
IIe staat: met meer aquatint, blokjes links; onderschrift: DONKER: CD
IIIe staat: schaduwen met aquatint versterkt, met onderschrift: DE GROOTOOR VAN ROBIN D’ARCY S: *RP-P-2010-133-23 (6/25); BM, inv. 2011.7004.3 (pr.; gift J.P. Filedt Kok)
plaat: CD (zink, 300 x 239 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1995 (uitnodiging); Utrecht 2000; Amsterdam 2002
opmerking: verkoop vanaf september 1995


CD 94-13
(Winter) Taling, ca. 1994
ets met aquatint, 198 x 250 mm
oplage: 25, later 30
exemplaren:
Ie staat: zonder aquatint en onderschrift: CD
IIe staat: met aquatint en onderschrift: T A L I N G: *RP-P-2004-973 (2/25); CD (proefdruk); RH, inv. 01015 (2/25)
plaat: CD (koper, 204 x 253 mm)
tentoonstelling: Utrecht 1995; Amsterdam 1996; Utrecht 2000
opmerking: verkoop vanaf september 1995


CD 94-14
Wintertaling, 1994/95
ets met aquatint, 232 x 230
oplage: 30
exemplaren:
Ie staat: zonder aquatint en onderschrift: CD
IIe staat: met aquatint en onderschrift: WINTERTALING: *CD; RH, inv. 01041 (no. 3; Wintertaling)
plaat: CD (koper, 235 x 232 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1995; Amsterdam 1996; Utrecht 2000
opmerking: verkoop vanaf mei 1995


CD 94-15
Naaldbos, Utrechtse Heuvelrug, ca. 1996
ets, 244 x 335 mm
onderschriften: midden: ROODBORST ZWARTE SPECHT HAVIK BUIZERD ZANGLIJSTER GROTE LIJSTER; in spiegelbeeld: WEG; rechts: UTRECHT HEUVELRUG
oplage: 10
exemplaren: CU, inv. 2012-P.221; *CD
plaat: CD (zink, 244 x 340 mm)


CD 94-16
Rietgedekte houthopen, ca. 1995
ets, 250 x 348 mm
oplage: 30
exemplaren:
Ie staat: vrijwel voltooid, zonder onderschrift: RP-P-2004-942 (proef 1e st 1995, Groningen, Godlinze); CD
IIe staat: voorgrond en boomstammen uitgewerkt; met onderschrift: GRONINGEN DAGPAUWOOG: *RP-P-2004-943 (proef 2e st, januari 1998); CD; CU, inv. 2004-P.26 (6/30, Houtstapels IV); BM-P&D, inv. 2013-7004.4 (gift P. Schatborn) (7/30)
plaat: CD (koper, 251 x 348 mm)
opmerking: verkocht vanaf 1998


CD 94-17
Houtstapel (De hut), ca. 1993
ets, 207 x 251 mm
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2004-948 (proefdruk 1e st. 1997); CD [?]; CU, inv. 2010-P.216
plaat: CD (koper, 210 x 255 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1993; Utrecht 2000; Amsterdam 2002
opmerking: deze prent wordt makkelijk verward met CD 92-12, met identieke afmetingen.


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree