Charles Donker

RKD STUDIES

CD 86, ca. 1986-1987

CD 86-1
Vossegatsedijk II, ca. 1986
ets, 363 x 277 mm
onderschrift: VOSSEGAT 2
oplage: 25
exemplaren:
Ie staat: minder uitgewerkt: CD (proefdr)
IIe staat: aan opschrift toegevoegd: KALK HOUT: CD (proefdr)
IIIe staat: verder uitgewerkt, aan onderschrift toegevoegd: TEER: *CD (nr. 4)
plaat: CD (koper, 370 x 280 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Laren 1988; Utrecht 1991
opmerking: verkocht van okt. 1988


CD 86-2
Vossegatsedijk III, ca. 1986
ets, 328 x 282 mm
onderschrift: VOSSEGATSEDIJK 3
exemplaren:
Ie staat: *RP-P-2012-22-21 (MvW, aankoop 1988 Petit); CD (proef, o.i. inkt)
IIe staat: iets opgewerkt, in midden toegevoegd: HOUTSNIP: CU, inv. 2012-P.169 (no. 3); CD (met opschrift)
plaat: CD (zink, 335 x 287 mm)
tentoonstellingen: Leeuwarden en Haarlem 1986; Amsterdam 1988
opmerking: verkocht vanaf okt. 1988


CD 86-3
Bloeiende haagwinde, ca. 1986
ets, 169 x 297 mm
oplage: 25
exemplaren: *RP-P-2003-637 (proefdr 1e st); RP-P-2004-1095 (proefdr 1e st ); CD (no. 2)
plaat: CD (zink, 172 x 300 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Laren 1988
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 113 (1971)
opmerking: verkocht vanaf okt. 1988


CD 86-4
Gronings landschap, Godlinze met heg en berenklauw, ca. 1986
ets, 212 x 367 mm
oplage: 50 (?)
exemplaren: *CD (no. 3)
plaat: CD (zink, 215 x 377 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Utrecht 1991
opmerking: verkocht vanaf okt. 1988


CD 86-5
Riet en berenklauw, ca. 1987
ets, 295 x 334 mm
oplage: 40
exemplaren:
Ie staat: alleen plant links uitgevoerd: RP-P-2003-647 (proefdr.; met toon en ingetekend met o.i. inkt)
IIe staat: rechts verder uitgewerkt: RP-P-2003-790 (Bereklauw)
IIIe staat: tekening versterkt, onder plaat opschrift toegevoegd: GRONINGEN; langs linkerrand: GODLINZE: *RP-P-2012-22-22 (proefdruk 2e staat; MvW aankoop nov. 1988); BvB, inv. L 1993/50 (proefdruk)
IVe staat: rechts riet en blad toegevoegd: CU, inv. 1998-P.171 (proefdruk 2e staat); CD (4/40)
plaat: CD (zink, 300 x 336 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988
literatuur: Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 166
opmerking: verkocht vanaf okt. 1988


CD 86-6
Engelwortel, ca. 1987
ets, 212 x 374 mm
oplage: 10
exemplaren:
Ie staat: zonder opschrift: *RP-P-2003-781 (mehn 240 grams, engelwortel)
IIe staat: boven opschrift toegevoegd: ENGELWORTEL: BvB, inv. L 1993/51 (1/10)
plaat: CD (zink, 216 x 377 mm)
tentoonstelling: najaar 1988, Amsterdam, Petit
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988


CD 86-7
Meidoornheg in de sneeuw in Groningen, ca. 1986
ets, 267 x 324 mm
oplage: 40
exemplaren: CU, inv. 2012-P.170 (37/40); CM, inv. 26527 (proefdruk; aankoop 1989 als 1986); RH, inv. 01061; *CD; *RP-P-2014-7-3; BM, inv. 2014.7089.9 (35/50)
plaat: CD (zink, 272 x 331 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 70; De Heer e.a. 2020, nr. 46; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 126
opmerking: verkocht vanaf voorjaar 1987


CD 86-8
Sloot I/Sloot bij Breukeleveen (Blaasbalg), ca. 1986
ets, 278 x 375 mm
oplage: 50
exemplaren: *RP-P-2003-816 (nr. 8); CM, inv. 26528 (no. 10; aankoop 1989, als 1987); CU, inv. 2004-P.30 (36/50) ; RH, inv. 01005; BvB, inv. L 1989/359 (no 14); CD (24/50, 32/50; Sloot I)
plaat: CD (zink, 278 x 380 mm)
tentoonstellingen: Leeuwarden, Haarlem 1986; Utrecht 1987; Kampen 1987; Amsterdam 1988; Utrecht 1991; Amsterdam 1996
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 71; De Heer e.a. 2020, nr. 47; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 165
opmerking: verkocht vanaf februari 1987


CD 86-9
Sloot II/Sloot bij Breukeleveen (Blaasbalg) II, ca. 1986
ets, 276 x 369 mm
onderschrift: DE BUIZERD SCHRIKT VAN MIJ EN BREEKT BIJ HET OPVLIEGEN DE DODE TAK HAVIK JAAGT KAARSRECHT HOOG ACHTER DUIF IN DE VERTE VERDWIJNEN ZE
oplage: 30
exemplaren: *CD (13/30, Breukelerveen II); BvB, inv. L 1990/22 (proefdruk)
plaat: CD (zink, 280 x 375 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1989; Utrecht 1991; Eelde 2001
opmerking: verkocht vanaf december 1989


CD 86-10
Breukeleveen - Sloot (met pijlkruid op voorgrond), ca. 1987
ets, 205 x 258 mm
oplage: 30 (?)
exemplaren: *CD
plaat: CD (zink, 205 x 260 mm)


CD 86-11
Sloot met een zwaan, ca. 1987
ets, 179 x 236 mm
exemplaar: *CD


CD 86-12
Breukeleveen/Sloot in najaar, ca. 1987
ets, 215 x 375 mm
onderschrift links: VOS BLAFT
oplage: 20 (niet verder gegaan)
exemplaren: CD (proefdruk met penseel opgewerkt, januari 1994 opnieuw proefdruk gemaakt en daarna weer gaan veranderen); *CD (no. 11)
plaat: CD (zink, 214 x 381 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1993; Utrecht 1993; Eelde 1993


CD 86-13
Studie van een els bij Breukeleveen, ca. 1987
ets, 210 x 300 mm
oplage:
exemplaren: *CU, inv. 2012-P.171 (p.); CD


CD 86-14
Els in het veen, ca. 1987
ets, 209 x 289 mm
oplage: 11 (?)
exemplaren: *RP-P-2012-22-23 (no. 3; MvW, aankoop 1988 Petit); CU, inv. 2012-P.172 (Breukelerveen, sept 87); BvB, inv. L 1990/73 (no 4); CD
plaat: CD (zink, 215 x 294 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988
opmerking: verkocht vanaf okt. 1988, 11 expl.


CD 86-15
Breukeleveen, bomen en struikgewas, ca. 1987
ets, 198 x 245 mm
exemplaar: *CD


CD 86-16
Egelskop, pijlkruid, gele plomp etc./Slootvegetatie Breukeleveen, ca. 1987
ets, 256 x 204 mm
onderschrift rechts: B 3
exemplaren: *CD
plaat: CD (zink, 258 x 208 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988


CD 86-17
Landschap Breukeleveen met wolken en drie zonnestralen, ca. 1987
ets, 165 x 240 mm
oplage:
exemplaren: *CD
tentoonstellingen: Amsterdam 1988


CD 86-18
Loosdrecht, ca. 1987
ets, 270 x 375 mm
oplage:
exemplaren: *CU, inv. 2012-P.173 (pr. 1e st); CD
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Amsterdam 1990


CD 86-19
Landschap Breukeleveen met links els en rechts hooikar en koeien, ca. 1987
ets, 170 x 243 mm
oplage:
exemplaren: *CD
tentoonstellingen: Amsterdam 1988


CD 86-20
Veenlandschap, ca. 1987
ets, 190 x 375 mm
onderschrift in midden: LAAGVEEN
oplage: 25
exemplaren: *CD (no. 4)
plaat: CD (zink, 189 x 382 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Laren 1989; Utrecht 1990; Utrecht 1991
opmerking: verkoop vanaf jan. 1989


CD 86-21
Gronings landschap, ca. 1987
ets, 207 x 251 mm
rechtsonder: GRONINGEN
oplage: 20
exemplaren: *CD (no. 5/20)
plaat: CD (koper, 207 x 259 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Amsterdam 1993; Utrecht 1995
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988 (als bomenrij Achter boerderij van Oostinga)


CD 86-22
Palingfuiken aan de Groningse kust, 1987
ets, 276 x 368 mm
oplage: 40
exemplaren: *RP-P-2012-22-24 (no. 6; MvW, gekocht, exp. 1988); RH, inv. 1714 (no. 5); CU, inv. 2015-P.31 (no. 2; gift P. Schatborn)
plaat: CD (zink, 280 x 376 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Amsterdam 2002; Amsterdam 2003
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 73; Filedt Kok & De Jongh 2010, p. 151; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 123
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988


CD 86-23
Vlierheg richting Zeist (gesnoeid)/Landschap tussen Zeist en Bunnik, 1987
ets, 276 x 355 mm
oplage: 50
exemplaren: *CD (no. 1); CM, inv. 26526 (meer druk iets meer vocht; aankoop 1989); RH, inv. 01001 (20/50)
plaat: CD (koper, 280 x 362 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Laren 1988; Utrecht 1991; Utrecht 1993
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988


CD 86-25
Hakblok/Rhijnauwen 5, 1987
ets, 333 x 344 mm
onderschrift: HAKBLOK TOUW ZEIL TAKKEN
oplage: 30
exemplaren: CM, inv. 26529 (no. 4; aankoop 1989); *RP-P-2010-133-42 (pr.; opgewerkt met pen in o.i. inkt); CD
plaat: CD (zink, 332 x 348 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Laren 1988
literatuur: van der Blom 1988, p. 61 (Rhijnauwen 5)
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988


CD 86-26
Landschap met drie stokken, Rhijnauwen, ca. 1988
ets, 280 x 375 mm
exemplaar: *CM, inv. 26523 (no. 2; aankoop 1989); BvB, inv. L 1990/72 (no 1); *CD (proef opgewerkt met (paarsige) o.i. inkt)
plaat: CD (zink, 284 x 381 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988

CM, inv. 26523


CD proefdruk


CD 86-27
Landschap met twee stokken, Rhijnauwen, ca. 1987
ets, 290 x 375 mm
exemplaren:
Ie staat: hoek niet ingevuld: CD
IIe staat: verder uitgewerkt, vooral links: CM, inv. 26522 (no. 2; aankoop 1989); *CU, inv. 2012-P.174; CD (no. 1)
plaat: CD (zink, 298 x 379 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988


CD 86-28
Vuurtje, Rhijnauwen, ca. 1987
ets, 420 x 376 mm
onderschrift: EIK KEES KLEIN VUURTJE
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2010-133-43 (pr.); CU, inv. 2012-P.175 (no. 1); CM, inv. 26530 (no. 4; aankoop 1989); CD (2/20)
plaat: CD (zink, 430 x 382 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Laren 1988
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988


CD 86-29
Egelskop/Begroeiing aan het water, ca. 1987
ets, 194 x 171 mm
linksboven in spiegelbeeld: blaasbalg
oplage:
exemplaren:
Ie staat: voor de riethaag op achtergrond: *RP-P-2004-1111
IIe staat: riethaag op achtergrond toegevoegd, verder uitgewerkt: CD (drukt mooier op velin Botticelli)
plaat: CD (koper, 195 x 175 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988


CD 86-30
Pijlkruid, ca. 1987
ets, 255 x 225 mm
exemplaren: *CD (proefdruk)
tentoonstellingen: Utrecht 1993
opmerking: verkocht vanaf 1993


CD 86-31
Pijlkruid, egelskop, lissen, riet etc., ca. 1987
ets, 214 x 168 mm
oplage: 10
exemplaren: *CD (proefdruk); RH, inv. 01046 (no. 5)
plaat: CD (zink, 216 x 171 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Utrecht 1991; Utrecht 1993
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988


CD 86-32
Pijlkruid, ca. 1987
ets, 205 x 255 mm
oplage: 10
exemplaren: CU, inv. 2012-P.176 (proefdruk); *CD (no. 5)
plaat: CD (zink, 209 x 257 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Utrecht 1991; Utrecht 1993; Amsterdam 1993


CD 86-33
Pijlkruid, waterlelies, riet etc., ca. 1987
ets en aquatint, 205 x 255 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: achtergrond nauwelijks uitgewerkt: CD (opgewerkt met pen)
IIe staat: achtergrond uitgewerkt met ets en aquatint; met dode boom en boomstammetjes; links onder opschrift toegevoegd: 26: *CD (31/50)
plaat: CD (zink, 207 x 256 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1993; Utrecht 1993
opmerking: 1-24 naar Grasduinen; verkocht vanaf 1993


CD 86-34
Sloot in Breukeleveen/Moerasstudie met pijlkruid en krabbenscheer, ca. 1987
ets, 213 x 225 mm
exemplaren: *CD (proef breukeleveen)


CD 86-35
Dode uil in prikkeldraad, ca. 1987
ets, 268 x 231 mm
onderschriften: links: november Rhijnauwen; rechts: B
exemplaren: *RP-P-2003-789 (proefdruk Ie staat; als 1989); CU, inv. 2012-P.177 (no. 4); CM, inv. 27136 (no. 9; aankoop 1991 als 1990); CD
plaat: CD (koper, 270 x 235 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Laren 1990b
opmerking: tien expl. verkocht in 1990-91


CD 86-36
Snoek, ca. 1987
ets, 365 x 478 mm
oplage: 25
exemplaren: RH, inv. 00998 (10/25); *CD (no. 1)
plaat: CD (koper, 375 x 484 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Laren 1988; Utrecht 2000; Eelde, 2001; Amsterdam 2003
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988


CD 86-37
Dode Tureluur, ca. 1987
ets, 200 x 295 mm
oplage: 4
exemplaren: *CD (1/4)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988


CD 86-39
Dode Sperwer, ca. 1987
ets, 275 x 380 mm
exemplaar: *CD
plaat: CD (zink, 280 x 379 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988
opmerking: volgens de kunstenaar, niet verder meegegaan: ongelukkige snavel


CD 86-40
Dode Sperwer, ca. 1987
ets, 210 x 290 mm
oplage:
exemplaren: *CD
plaat: CD (zink, 214 x 294 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988


CD 86-41
Iris Germanica en Gele lis, ca. 1987
ets, 269 x 370 mm
oplage: 25
exemplaren: *RP-P-2003-819 (proefdruk 1e staat); RH, inv. 01017 (proefdruk); CU, inv. 2012-P.178 (5/25)
plaat: CD (zink, 272 x 370 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Amsterdam 2009
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988


CD 86-42
Iris pseudacorus, ca. 1987
ets, 370 x 220 mm
exemplaar: *CD
tentoonstellingen: Amsterdam 1988


CD 86-43
Pioenroos/Bladeren aan een stengel, ca. 1987
ets, 212 x 296 mm
oplage: ?
exemplaren: *RP-P-2004-972 (proefdruk ); BvB, inv. L 1990/25; CD (proefdruk)
plaat: CD (zink, 215 x 300 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988
opmerking: verkoop vanaf okt. 1988


CD 86-44
Lis met riet (in lijn, Groningen), ca. 1987
ets, 143 x 213 mm
exemplaar: *CD


CD 86-45
Riet (in lijn, Groningen), ca. 1987
ets, 185 x 254 mm
exemplaar: *CD, CD (met o.i. inkt opgewerkte druk)


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree