Charles Donker

RKD STUDIES

CD 84, ca. 1984-1985

CD 84-1
Uitbottende vlierheg in Rhijnauwen, ca. 1984
ets, 282 x 297 mm
exemplaar: *RP-P-2003-813 (proefdr. 1e st.)
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 63


CD 84-2
Vijver in het bos (Tafeleenden), ca. 1984
ets, 265 x 366 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: grotendeels geëtst: RP-P-2003-801 (proefdruk, in o.i. inkt ingetekend; JN: bij bezoek 8 maart 1985)
IIe staat: vooral op tweede plan verder uitgewerkt; onderschrift toegevoegd: tafeleenden: *RP-P-2003-802 (proefdruk); BvB, inv. L 1990/20 (proefdruk)
IIIe staat: iets verder uitgewerkt; aan onderschrift toegevoegd: WATERRAAF: CU, inv. 2012-P.163 (no. 33); CD
plaat: CD (zink)
tentoonstelling: Amsterdam 1985; Haarlem, Leeuwarden 1986; Laren 1986 a en b; Utrecht 1987; Kampen 1987; Utrecht 1991; Amsterdam 1993
opmerking: verkocht vanaf april 85


CD 84-3
Noordoostenwind, ca. 1984
ets, 265 x 371 mm
onderschrift rechts: sneeuw veel hout NO WIND 3°C 1034 mb
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: bosgezicht op verschillende niveaus grotendeels voltooid: RP-P-2003-803 (proefdruk)
IIe staat: in onderschrift links toegevoegd: KONIJNEN; achtergrond versterkt: *RP-P-2003-804 (proefdruk; JN: bij bezoek 8 maart 1985)
IIIe staat: aan onderschrift in linker benedenhoek toegevoegd: opnieuw koud en harde oostenwind [over KONIJNEN]: RH, inv. 01031; CD
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 67 (expl. RH); De Heer e.a. 2020, nr. 44
tentoonstelling: Amsterdam 1985; Haarlem, Leeuwarden 1986; Laren 1986a en b; Utrecht 1988; Parijs 1988; Utrecht 1991; Amsterdam 1993; Almelo 2003
opmerking: verkoop vanaf april 1985


CD 84-4
Eendekooi, zomer 1984
ets, 300 x 352 mm
onder cijfers in spiegelbeeld
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: onbekend
IIe staat: weinig uitgewerkt: RP-P-2003-808 (2e staat, proefdruk); CD (opgewerkte proef met pen en wit)
IIIe staat: in midden onder aan opschriften toegevoegd: X; uitgewerkt met riet of heg op de achtergrond en gezaagde boomstammetjes rechtsonder: *RP-P-2003-809 (3e staat, proefdruk); CD (proefdruk)
IVe staat: uitgewerkt met begroeiing op de achtergrond, rechts boomtakken, rechtsonder toegevoegd: 10: CD (met wit en o.i. inkt opgewerkt, gewassen)
Ve staat: begroeiing achtergrond aangevuld, rechtsonder toegevoegd: Geheimzinig paard gevlekt Anna en paard; en: 10: RP-P-2003-810 (opgewerkt in o.i. inkt en penseel in wit; voor Joop van Charles)
VIe staat: linkerhelft uitgewerkt, witte ruimte rechts; aan opschriften toegevoegd: Eendekooi: CD (proefdruk; twee met o.i. inkt en wit opgewerkte proefdrukken met aantekeningen over de wijze van afdrukken)
VIIe staat: rechts hek open plek toegevoegd; in midden aan opschrift toegevoegd: 723: *RP-P-2003-811 (proefdruk); RP-P-2012-22-20 (no. 11; MvW, aankoop 1985 Petit); CU, inv. 2012-P.164 (50/50); BvB, inv. L 1990/23 (proef op magnam Botticelli); CD
plaat: CD (zink, 303 x 359 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1985; Haarlem, Leeuwarden 1986; Laren 1986a; Utrecht 1987; Amsterdam 1988; Parijs 1988; Utrecht 1991
literatuur: De Heer e.a. 2020, nr. 45; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 112
opmerking: voorstudie in penseel en chinese inkt, CM, inv. 24625; 49 expl. verkocht tussen april 1985 en 1999

IIIe staat

VIIe staat


CD 84-5
Vossegatsedijk I, ca. 1984
ets, 265 x 365 mm
onderschrift links: 1 2 3
exemplaren:
Ie staat: vrijwel geheel uitgewerkt met korte wilgen op voorgrond: CU, inv. 2012-P.165 (met o.i. inkt ingetekend)
IIe staat: aan onderschrift links toegevoegd: 4; achtergrond rechts versterkt: *RP-P-2003-805 (proefdruk)
IIIe staat: wilgen in parasoldennen veranderd; aan onderschrift in midden toegevoegd: 5 VOSSEGATSE DIJK GOUDHAANTJE: RP-P-2003-806 (proefdruk 3e st)
IVe staat: tussen 4 en 5, 4 toegevoegd aan onderschrift; gebladerte in voorgrond vooral versterkt: *RP-P-2003-807 (proefdr.; JN: bezoek 11 sept. 1986); CD
tentoonstellingen: Amsterdam 1988

IIe staat


IVe staat


CD 84-6
Houtstapels I, ca. 1985
ets, 256 x 368 mm
exemplaren:
Ie staat: volledig geëtst: *CU, inv. 2012-P.166 (met o.i. inkt opgewerkte druk); FK (Utrecht 2010, p. 58)
IIe staat: plaat ingekort tot 248 x 274 mm: *CD (pr.)
plaat: CD (zink, 250 x 275 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2002; Utrecht 2010
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 107 (Ie: 1983); De Jongh & Filedt Kok 2010, p. 58; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 128

Ie staat


IIe staat


CD 84-7
Houtstapels II, ca. 1985
ets, 275 x 365 mm
onderschrift: HOUT VOOR DE WINTER
oplage: 30
exemplaren: CU, inv. 2012-P.167; *CD (no 2/30); FK (no. 12)
plaat: CD (zink, 274 x 371 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 1988
opmerking: verkoop vanaf okt. 88


CD 84-8
Rat, ca. 1985
ets, 203 x 109 mm
exemplaren: *RP-P-2004-1110 (winter 1985-86); CD
tentoonstellingen: Amsterdam 1988
opmerking: verkoop najaar 1988, 3 á 4 afdrukken gemaakt


CD 84-9
Velden en bomen in de sneeuw bij Rhijnauwen, winter 1984/85
ets en aquatint, 205 x 260 mm
oplage: 50 (?)
exemplaren: *RP-P-2003-815 (no. 29; toon in lucht of aquatint); CU, inv. 2012-P.168; CD
plaat: CD (koper, 210 x 264 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1987 en 1987/88; Amsterdam 1988; Laren 1988; Utrecht 1991
opmerking: verkoop van okt. 1986; 15 expl; aquatint versleten in 1988; opnieuw aangebracht; 56 expl. verkocht in 1990


CD 84-10
Weide met struikgewas in Rhijnauwen, ca. 1984
ets, 235 x 295 mm
exemplaar: *CD


CD 84-11
Bomenrij met tentdoek in Rhijnauwen, ca. 1984
ets, 260 x 247 mm
exemplaar: *CD


CD 84-12
Groninger landschap met geknotte es en jonge els, met op achtergrond boerderij van Gerrit Dwarshuis, ca. 1984
ets, 210 x 260 mm
oplage: 25
exemplaren: *particulier bezit
plaat: CD (zink, 213 x 261 mm)
tentoonstellingen: Haarlem, Leeuwarden 1986; Amsterdam 1993; Utrecht 1995


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree