Charles Donker

RKD STUDIES

CD 82, ca. 1982-1983

CD 82-1
Winters struikgewas, januari 1982
ets, 213 x 356 mm
onderschrift: Houtsnip // HOUTSNIP [langs rechter marge]
exemplaren:
Ie staat: vrijwel voltooid, vrij schetsmatig: *RP-P-2003-778 (proef 2, 1e staat op arches blanc, jan 1982)
IIe staat: aan onderschrift toegevoegd: winterkoningen tiktik een lijster bij zijn smidse: CM, inv. 24887 (aankoop 1985)
plaat: CD (zink, 217 x 357 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 1982
opmerking: verkocht vanaf april 1982


CD 82-2
Winter in Rhijnauwen, ca. 1982
ets, 214 x 285 mm
onderschrift: januari februari overal sneeuw en koude blauwe kiekendief
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: nauwelijks uitgewerkt, eerdere voorstelling plaat grotendeels uitgewist: RP-P-2003-779 (proefdr)
IIe staat: uitgewerkt: *RP-P-2003-780 (proefdruk.); CD (pr. WINTER); particulier bezit (no. 13); RH, inv 01028; CM, inv. 24892 (3/50; jan. 1984; aankoop 1985)
plaat: CD (zink, 215 x 287 mm)
tentoonstellingen: Laren 1984; Amsterdam 1984; Haarlem, Leeuwarden 1986; Utrecht 1990; Utrecht 1995; Almelo 2003
literatuur: van der Blom 1984, p. 35; de Jongh & Schatborn 2002, p. 69 (1983); De Heer e.a. 2020, nr. 43


CD 82-3
De boomgaard van Aart, juni/juli 1982 (?)
ets, 185 x 284 mm
exemplaar: *RP-P-2004-1108 (met de pen opgewerkt, waarbij houten hek is toegevoegd; JN: bij bezoek 21.12. 1985)


CD 82-4
Berkenbos met gevlochten mand, oktober/november 1982
ets, 277 x 370 mm
onderschrift rechts in plaat: DONKER OCT-NOV
exemplaren:
Ie staat: rechts minder uitgewerkt: CD
IIe staat: recht verder uitgewerkt: *RP-P-2003-782; CD
opmerking: voorstudie afgebeeld in Sebes 2000 (als ca. 1990)


CD 82-5
Bomen en struiken Rhijnauwen, december 1982
ets, 255 x 367 mm
onderschrift: Rhijnauwen 8 DEC de havik jaagt een holenduif op IV
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: rechter benedenhoek blanco: *RP-P-2003-783 (proefdruk, 1e staat); RP-P-2003-784 (met o.i. inkt bijgewerkt, met opschrift w. pijper; JN: bij bezoek 17-6-1983)
IIe staat: hoge bomen links toegevoegd, rechts idem; aan opschriften toegevoegd: 9: RP-P-2003-785
IIIe staat: geboomte op voorgrond uitgewerkt; onderaan links in hoek toegevoegd: 12: RP-P-2003-786 (proefdruk)
IVe staat: wilgen rechts toegevoegd; in onderschrift ANNA RHEA in het midden toegevoegd: RP-P-2003-787 (met o.i. inkt opgewerkt)
Ve staat: bomen verder uitgewerkt; aan onderschrift ARJEN toegevoegd: *RP-P-2003-788 (proefdruk); CU, inv. 2012-P.159 (41/50); RH, inv. 01007 (no. 29); BvB, inv. L 1990/16 (no 31); CD (39/50)
plaat: CD (koper, 258 x 373 mm)
tentoonstellingen: Amersfoort 1984; Amsterdam 1985; Laren 1986b; Utrecht 1987; Parijs 1988; Amsterdam 2006
opmerking: verkocht vanaf mei 1984

Ie staat


Ve staat


CD 82-6
Dode merel, januari ca. 1982
ets, 210 x 252 mm
onderschrift : JANUARI WINTER - 18 ° C NWIND OVERAL SNEEUW
exemplaren:
Ie staat: vogel geëtst: CD
IIe staat: afgesneden tot 210 x 232 mm: CD
IIIe staat: vogel verder opgewerkt, met randschrift rechts: JANUARI EN BITTERKOUD ’S MORGENS LIGT DE MEREL DOOD ONDER DE KLIMOP: *CD
plaat: CD (koper, 212 x 233 mm)


CD 82-7
Vlierstruiken/Vlierheg, ca. 1982
ets, 238 x 356 mm
onderschrift: Z 21 M
oplage: 50
exemplaren: *RP-P-2003-640; RP-P-2003-641 (Vlierstruiken omgewerkt tot bosgezicht; met o.i. inkt en zwart krijt met bomen op achtergrond opgewerkte afdruk, met opschriften in pen betreffende muziek: (…) Hugo Wolf; JN: bij bezoek 8 maart 1985); CM, inv. 24891 (proefdruk 1e staat; aankoop 1985, als 1983); CD (met o.i. inkt, boom toegevoegd); CD (proef druk); CD; particulier bezit (proefdruk 1e staat); CU, inv. 2015-P.30 (proefdruk 1e staat; gift P. Schatborn)
plaat: CD (zink, 240 x 360 mm)
tentoonstelling: Amersfoort 1984 (proef 1e staat)


CD 82-8
’t Woold, de stoel van Gerard Wiarda naast een kachel I, ca. 1982
ets, 272 x 325 mm
exemplaren: *CU, inv. 1998-P.165 (proefdruk)
plaat: CD (zink, 272 x 332 mm)
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 108 (ca. 1982)
opmerking: in de zomer van 1986 verbleef de kunstenaar twee weken in het buitenhuis van Gerard Wiarda (1906-1988), in het ’t Woold bij Winterswijk; de jurist Wiarda was o.m. president van de Hoge Raad en voorzitter van de Fondation Custodia. Voor zijn tachtigste verjaardag begin september 1986, gaven zijn kinderen aan de kunstenaar de opdracht om het landschap rond het huis dat hun vader zo dierbaar was, in een prent of tekening vast te leggen. Van buiten werken kwam niets omdat het voortdurend regende; daarom koos Donker twee etsen van een hoek in het huis met Wiarda’s stoel te maken.


CD 82-9
’t Woold, de stoel van Gerard Wiarda naast een kachel II, ca. 1982
ets, 326 x 270 mm
exemplaren: *CU, inv. 1998-P.164 (proefdruk); BvB, inv. L 1993/46
plaat: CD (zink, 332 x 272 mm)


CD 82-10
Tenen schutting van huis in Rhijnauwen, ca. 1982
ets, 259 x 368 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: vage opzet; vooral links: RP-P-2003-791 (JN: bij bezoek 7-6-1983); CD (met o.i. inkt opgewerkte proef)
IIe staat: versterkt; toevoeging van bloeiend struikje op voorgrond (stinkende gouwe) en onderaan en bovenzijde verder uitgewerkt: RP-P-2003-792 (proefdruk); CU, inv. 2012-P.160 (met o.i. inkt opgewerkte proef)
IIIe staat: met onderschrift in rechterhoek: TEEN TUIN: *RP-P-2003-793 (proefdruk 2e staat; JN: bij bezoek 8-3-1985); RP-P-2012-22-18 (proefdr. 2e staat; MvW aankoop mei 1984, Amersfoort); CM, inv. 24885 (proefdr. 2e staat; aankoop 1985 als 1983); CD (proefdr. 2e staat); BOS, inv. 2009.5144
plaat: CD (koper, 260 x 373 mm)
tentoonstellingen: Amersfoort 1984; Haarlem, Leeuwarden 1986; Laren 1986b; Eelde 2002
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 103 (als 1971; IIIe); Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 111
opmerking: verkocht vanaf mei 1984; oplage vanaf febr. 1986


CD 82-11
Schuur met gevlochten hek naast deur met bezem, ca. 1982
ets, 254 x 371 mm
oplage: 30
exemplaren:
Ie staat: eerste opzet: RP-P-2003-794 (proefdruk 1e staat)
IIe staat: geheel overwerkt, donkerder gemaakt: CU, inv. 2012-P.161 (no. 2); CD (9/30); *CD
plaat: CD (koper, 255 x 376 mm)
tentoonstellingen: Laren 1986b
literatuur: van der Blom 1986, p. 40
opmerking: voorstudie in gewassen tekening, zie Leeflang 1991, p. 34; verkocht vanaf febr. 1986


CD 82-12
Struiken en stammen in sneeuwlandschap, ca. 1982-83
ets, 236 x 356 mm
onleesbaar onderschrift in spiegelbeeld
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: vaag geëtst, alleen heggen op voorgrond en tweede plan: RP-P-2003-795 (proefdruk 1e staat); RP-P-2003-796 (pen in o.i. inkt: bomen op voorgrond toegevoegd; JN: bij bezoek 7-6-1983) *CU, inv. 2012-P.162 (proefdruk; met o.i. inkt ingetekend zeil)
IIe staat: bomen links toegevoegd; onderschrift toegevoegd: 2 cirkelende buizerden [cirkelend doorgestreept]; links onderschrift in spiegelbeeld: RP-P-2003-797 (pen in o.i. inkt, penseel in wit: boom links toegevoegd; rechts gevlochten hekje; JN: bij bezoek 7-6-1983); CM, inv. 24624 (proef geheel in o.i. inkt opgewerkt met havik-vleugel met onderschrift in pen met woord Havik en onder prent in inkt zaag, bijl, wig; aankoop 1985 als 1980); CM, inv. 24625 (proef, geheel in o.i. inkt opgewerkt met vogel-vleugel; aankoop 1985 als 1980)
IIIe staat: midden rechts verder uitgewerkt, links langs rand opschrift HAVIK toegevoegd: RP-P-2003-798 (met pen in o.i inkt opgewerkt)
IVe staat: bomen op voorgrond verder uitgewerkt, struiken op voorgrond; rechts opschrift toegevoegd: 11: RP-P-2003-799 (proefdruk); *RP-P-2003-800 (no. 14); RP-P-2012-22-19 (no. 7; MvW, aankoop april 1985, Galerie Petit); CU, inv. 1998-P.167 (proefdruk); RH, inv. 01018; BvB, inv. L 1993/43 (no 44)
plaat: CD (zink, 240 x 360 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1985; Haarlem, Leeuwarden 1986; Utrecht 1987; Amsterdam 1988; Parijs 1988; Utrecht 1991 opmerking: verkocht tussen april 1985 en okt. 1996
literatuur: Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 109

Ie staat

IVe staat


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree