Charles Donker

RKD STUDIES

CD 80, ca. 1980-1981

CD 80-1
Struikgewas (Wintertalingen II), winter 1981/82
ets, 213 x 370 mm
onderschrift: TIK TIK EEN LIJSTER BIJ ZIJN SMIDSE
oplage: 50 (?)
exemplaren:
Ie staat: summier opgezet: *CD (proefdr 1e st nov. 81); CD (met pen opgewerkt: twee vruchtjes toegevoegd)
IIe staat: boomgroepen, vooral links verder uitgewerkt, met toegevoegd onderschrift: WINTERTALINGEN II: RP-P-2003-764; RP-P-2012-22-17 (pr 1e st; MvW, aankoop 1982); BvB, inv. L 1993/37 (proefdruk 2e staat); CM, inv. 24887 (aankoop 1985; als 1980); CD
plaat: CD (koper, 215 x 374 mm; met op achterzijde CD 77-24 Appelboom achter heg)
tentoonstellingen: Amsterdam 1982; Amsterdam 1988; Utrecht 1991
opmerking: in 1982 5 expl. gedrukt, verkoop vanaf 1988


CD 80-2
Winterlandschap in Rhijnauwen (Snel dalende kauwen), ca. 1980
ets, 271 x 361 mm
onderschrift rechts: RHIJNAUWEN; rechts in hoek langs zijkant: ROEKEN EN ZWARTE KRAAIEN
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: eerste geëtste opzet, middenplan nauwelijks uitgewerkt: *RP-P-2003-765
IIe staat: middenplan en achtergrond verder uitgewerkt, toegevoegd in onderschrift deels over RHIJNAUWEN: de blinkende eksters en snel dalende kauwtjes: RP-P-2003-766 (proefdr. 2e st.; JN: bij bezoek 15.2.80); RP-P-2003-767 (proefdr.; opgewerkt met pen in o.i. inkt, met onderschrift in pen, in spiegelbeeld: ZWARTE KRAAI, EKSTER); CM, inv. 22971 (proefdr. 2e st.; aankoop 1981)
IIIe staat: verder uitgewerkt, jonge boompjes toegevoegd; met toegevoegd aan onderschrift: BLINKENDE EKSTERS de zwarte kraai de glanzende kraai glimmende kraai: *RP-P-2003-768 (proefdr. 3e st. velin 240 gr; JN: bij bezoek 4 nov.80); RP-P-2003-769 (proef op botticelli Magnani 300 gr); CD (proefdr.; gewassen)
plaat: CD (koper, 274 x 365 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1982
opmerking: een zorgvuldige voorstudie voor de prent in chinese inkt, bevindt zich in particulier bezit (gedateerd januari '78, 270 x 380 mm); de hele oplage van de prent verkocht, vanaf maart 1982

Ie staat


IIIe staat


CD 80-3
Aanwas in Rhijnauwen met dakpannen, april 1980
ets, 266 x 362 mm
met onderschrift: fitis ZWARTKOP RINGMUS tjiftjaf
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: zonder toevoeging aan onderschrift van twijfel en uitzichtloos: CD (no. 9)
IIe staat: linkerhoek uitgewerkt, met toevoeging aan onderschrift: links: twijfel; rechts: UITZICHTLOOS: CD (proef 4 van 2de staat)
IIIe staat: rechts in voorgrond verder uitgewerkt, aan onderschrift rechts toegevoegd: EKSTER POEST: *RP-P-2003-773 (proef 3 van de 3e st.; JN: bij bezoek 14 nov. 1980); CM, inv. 22970 (aankoop 1981; als begin 1982); CM, inv. 24890 (proefdr; aankoop 1985); CD (14/50)
plaat: CD (koper, 270 x 365 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1982; Laren 1986a; Haarlem, Leeuwarden 1986; Amsterdam 1992; Utrecht 1992, 1993; Utrecht 1995
opmerking: Dagboek 17 april 1980, pp. 273-74, uitzichtlozer…zwartkop…ringmus; verkocht vanaf maart 1982


CD 80-4
Lente, struiken voor hoge bomen (Baltsende buizerden), 14 april 1980 - februari 1981
ets, 234 x 299 mm
onderschrift: baltsende buizerden zingende zwart [k]op fitis tjftjaf RINGMUS ROODBORST VINK WINTERKONING // 1980 14 APRIL
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: eerste opzet: *RP-P-2003-770 (proefdr. 1e st.; JN: bij bezoek 1 mei 1980); CD (proefdruk mei 80)
IIe staat: bos op de achtergrond midden en rechts uitgebreid: RP-P-2003-771 (proef 3 van de 3e of 4e ? st.; JN: bij bezoek 27 jan. 1981)
IIIe staat: struiken versterkt, aan onderschrift links toegevoegd: ik heb de nachtegaal nog niet gehoord: CU, inv. 2012-P.157 (met o.i. inkt opgewerkt, vooral boom links); CM, inv, 22968 (proefdr.; aankoop 1982); RH, inv. 01002 (no. 40); CD
IVe staat: onderschrift uitgebreid met: later; boom links versterkt, met verticale scheuren in bast: *RP-P-2003-772 (7e st; proef op hahnemuhle 300 gr; JN: 7 febr. 1981)
plaat: CD (koper, 238 x 300 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1982; Haarlem, Leeuwarden 1986
opmerking: 36 expl. verkocht tijdens tentoonstelling 1982

Ie staat


IVe staat


CD 80-5
Dode zeekoet, januari 1981
ets, 255 x 400 mm
onderschrift: Groningen tussen scheepsladingen wrakhout teer parafine en plastic liggen dode jan van genten zeekoeten en een Noordse stormvogel januari 1981
oplage: 30
exemplaren:
Ie staat: één regel onderschrift, CD
IIe staat: toegevoegd bovenschrift: zee avifauna van smeerenburg; onderaan: [grieks en tekst van von Humboldt in het Duits] Storm c/ Het wijfje legt slechts een ei bereneiland: RH, inv. 01071 (proef 2e st.); CD
IIIe staat: *RP-P-2003-774 (proef 3e st.; JN: bij bezoek 26 febr. 1981); CD (6/30)
plaat: CD (koper, 256 x 407 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1988; Laren 1988; Eelde 2002
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 96 (IIe)


CD 80-6
Het zeil van Kees, atelier Rhijnauwen, ca. 1981
ets, 270 x 368 mm
opschrift: dwars op zeil: Anna
exemplaren:
Ie staat: eerste opzet: CD (o.i. inkt)
IIe staat: achtergrond rechts verder uitgewerkt: *CD


CD 80-7
Winter in Rhijnauwen: Bomen en struiken (Landschap fg), begin 1981
ets, 234 x 352 mm
onderschrift: fg7
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: zonder achtergrond: RP-P-2003-775 (proef 1 1e st febr 81 hahnemuller; JN: bij bezoek 26 febr. 1981)
IIe staat: aanzet tweede plan, met toegevoegd onderschrift rechts: een zwerm kopmeeuwen [2 x]: RP-P-2003-776 (proef 2e st. Ingres canson febr. 81; JN: bij bezoek 4 juni 1981); CU, inv. 2012-P.158 (proef 2de st. Hahnemuhle, febr. 81; opgewerkt met potlood)
IIIe staat: tweede plan en heg langs horizon rechts doorgetrokken, water verder uitgewerkt; aan onderschrift toegevoegd: tjiftjaf: *RP-P-2003-777 (proef 3e st. maart 81; JN: bij bezoek 5 juni 1981); CD (proef. Hahnemuhle); CM, inv. 22971 (proefdr.; aankoop 1981); RH, inv. 01010 (proef 3e staat: maart 1981); RP-P-2012-22-45 (no.18; MvW: aankoop Petit, mei 1982); CD
plaat: CD (koper, 235 x 354 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 1982; Amersfoort 1984; Utrecht 2010
literatuur: Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 108
opmerking: verkocht vanaf maart 1982


CD 80-8
Boerderij op Terschelling, januari-februari 1981
ets, 106 x 264 mm
oplage: 25
exemplaren
Ie staat: plaat was groter; eerste opzet: geen exemplaar bekend
IIe staat: *RP-P-2004-1102 (2. 2e st. op BFK papier; JN: bij bezoek 26 febr. 1981; 1e staat gezien in januari, toen nog vrij ongearticuleerd); CD (1e proefdruk 2e st. Hahnemuhle papier); CM, inv. 24893 (proefdruk; aankoop 1985)
plaat: CD (zink, 106 x 227 mm)
opmerking: verkocht van januari 1983


CD 80-9
Winterslandschap bij Fort Ruygenhoek, bij Utrecht, februari 1981
ets, 120 x 312 mm
exemplaren:
Ie staat: met paaltjes op voorgrond en krassen in lucht: *RP-P-2004-1103 (JN: bezoek 26-2-1981)
IIe staat: lucht en voorgrond gepolijst, paaltjes op voorgrond grotendeels verdwenen: CD (pr. Staat op Hahnemuller)


CD 80-10
Sneeuwgezicht kijkend richting Westbroek, februari 1981
ets, 134 x 212 mm
exemplaar: *RP-P-2004-1104 (JN bij bezoek 26 febr. 1981)


CD 80-11
Jonge notenboom tussen vlierstruik en beukenboom in Rhijnauwen, maart 1981
ets, 196 x 304 mm
onderschrift: 3 maart 81 DONKER [eerder onderschrift uitgewist]
exemplaren:
Ie staat: alleen de bomen op voorgrond geëtst: *RP-P-2021-JN-h, overdracht RKD (expl.JN)): (ingetekende 1e st. CD, met aantekening JN: gekocht bij bezoek Do 4 Juni ’81), ingetekend met o.i. inkt
IIe staat: beuk verder uitgewerkt in ets en vaag middenplan met bomen toegevoegd niet uitgewerkt: PH (proefdruk)
IIIe staat (was IIe staat): beuk verder uitgewerkt in ets en lage struiken toegevoegd: RP-P-2021-JN-i, overdracht RKD (expl.JN)): (proefdruk 2e st. CD, met aantekening JN: gekocht bij bezoek Do 4 Juni ’81), ingetekend met o.i. inkt; CM, inv. 24889 (proefdruk 2e staat; aankoop 1985 als 1982); *CD (in marge: lucht polijsten. is licht heel mooi maak de proeven op versch. papieren Magnani) [omgewisseld]CD (proefdruk, in marge: 20-1-86, laatste x om te zien hoe het ook weer was nog een keer voorzichtig polijsten op 800 of 600 …);
plaat: CD (koper, 197 x 307 mm)
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 66 (IIe)


CD 80-12
Jonge notenboom, Rhijnauwen, 1981
ets, 142 x 209 mm
exemplaar: *CD
opmerking: zelfde notenboom, niet afgemaakt


CD 80-13
Wolfsmelk, 1981
ets, 182 x 250 mm
onderschrift linksonder: kruisbladige wolfsmelk
exemplaren:
Ie staat: RP-P-2004-1107 (proef 1e st; JN: bij bezoek 11 nov. 1981)
IIe staat: bomen achtergrond en bloemen versterkt en rechts toegevoegd aan onderschrift: ik stel mij voor dat het branding is en dan klinkt het nog niet eens geheel onaardig: *RP-P-2004-1106 (JN: bij bezoek 11 nov. 1981)


CD 80-14
Knotwilgen, Godlinze, 1981
ets, 211 x 259 mm
onderschrift: GRONINGEN GODLINZE ’81 vreemd harde wind
oplage: 25
exemplaren: *RP-P-2004-1105 (JN: bij bezoek 11 nov. 1981); CD
opmerking: vijf Knotwilgen met boerderij van Gerrit op de achtergrond; verkoop vanaf 1993


CD 80-15
Uitbottende vlierheg met prikkeldraad in Rhijnauwen, ca. 1981 [en 1988]
ets, 167 x 221 mm
exemplaren:
Ie staat: onafgemaakt, met vage boom op tweede plan: *RP-P-2004-1050 (proefdruk); RP-P-2004-1051 (JN: bij bezoek 4 juni 1982; ingetekende afdruk - C.D. zei er niet mee verder te willen gaan)
IIe staat: boom op middenplan gewist, met opschrift in plaat: CENTRAAL MUSEUM 1838-1988: *RP-P-2004-1052; CM, inv. 26404 (49/150); CM inv. 26405 (50/150)
opmerking: oplage 150 expl, voor relaties Centraal Museum

Ie staat


IIe staat


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree