Charles Donker

RKD STUDIES

CD 75, ca. 1974-1976

CD 75-1
Twee eiken in de winter (December de kuifeenden), december 1974
ets, 215 x 292 mm
opschriften: links: S S [in spiegelbeeld]; Sperwer; rechts: in december de kuifeenden
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: geen geëtste boomstammen, wel links drie uitgespaard: RP-P-2010-133-78 (met potlood opgewerkt); RP-P-2010-133-79 (idem; Utrecht 1976, nr. 136); RP-P-2010-133-80 (met bomen ingetekend met o.i. inkt; Utrecht 1976, nr. 137)
IIe staat: linkerboom links van uitgespaarde boom, geëtst: *RP-P-2010-133-81 (pr.; Utrecht 1976, nr. 138?); RP-P-2003-711 (opgewerkt met pen in zwart en opschrift op bruine strook onder)
IIIe staat: beide boomstammen geëtst: RP-P-2010-133-82 (met o.i. inkt opgewerkt; Utrecht 1976, nr. 139?); RP-P-2003-710
IVe staat: rechtsonder aan opschrift toegevoegd: bronmos: *CU, inv. 2012-P.132 (proefdruk); CM, inv. 20528 (proefdruk; aankoop 1977; Utrecht 1976, nr. 140); CD
plaat: CD (koper, 220 x 296 mm)
tentoonstellingen: Parijs 1975; Amsterdam 1975 (uitnodiging); Eindhoven 1976-a; Utrecht 1976, nr. 136-40 (Ie-Ve staat)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 9; Filedt Kok 2010, pp. 44-45; De Heer e.a. 2020, p. 13, nr. 29
opmerking: compositieschets in schetsboek 1973 (CM, pp. 49-50) verkocht vanaf maart 1975; Dit landschap met kale eiken aan de oever van een slotgracht is vrijwel dezelfde plaats als CD 75-2 Twee eiken in mei

IIe staat

IVe staat


CD 75-2
Twee eiken in mei, 1975
ets, 215 x 307 mm
onderschrift: mei
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: boom links en twee bomen rechts geëtst: RP-P-2003-712 (1e staat; opgewerkt met pen in zwart en penseel in grijs; JN: bij bezoek 12 oct. 1979); RP-P-2010-133-83 (met o.i. inkt, opgewerkt; Utrecht 1976, nr. 152)
IIe staat: gebladerde bomen rechts toegevoegd, bladeren versterkt, paaltje met 9 toegevoegd: *RP-P-2010-133-84 (Utrecht 1976, nr. 153); RP-P-2003-713 (opgewerkt in pen in zwart en potlood); onbekend (Utrecht 1976, nr. 154; potlood en o.i. inkt)
IIIe staat: bomen versterkt en achtergrond uitgewerkt: *RP-P-2003-714 (22/50); CU, inv. 2012-P.133 (43/50); CM, inv. 20529 (2/50; aankoop 1977; Utrecht 1976, nr. 155); FK (13/50)
plaat: CD (koper, 219 x 310 mm)
tentoonstellingen: Eindhoven 1976-a en b; Utrecht 1976, nr. 152-156; Eindhoven 1977; Amersfoort 1977; Parijs 1979
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 55; Filedt Kok 2010, pp. 44-45; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 100
opmerking: verkocht vanaf maart 1976; Dit landschap met eiken aan een oever en een bos op de achtergrond is vrijwel dezelfde plaats als CD 75-1 Twee eiken in de winter; de plaat is iets breder dan de Ie staat van CD 75-1.

IIe staat

IIIe staat


CD 75-3
Dode Houtsnip, september 1975
ets, 214 x 291 mm
opschrift: houtsnip … maandag September
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: RP-P-2010-133-47 (pr.)
IIe staat: plaat ingekort tot 198 x 275 mm, waarbij September rechts wordt afgesneden; opschrift toegevoegd: 5e… Scolopac rusticolla (3x)…vreemd eigenlijk dat deze prachtige vrij zeldzame vogel nog steeds bij de poelier in de diepvries te vinden is… BUFFON…eik: *RP-P-2004-1066 (35); CD (31); CM, inv. 20533 (9/50; aankoop 1977); RH, inv. 1711 (29/50)
plaat: CD (koper, 200 x 282 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 162 (als 1975); Amersfoort 1977; Parijs 1979; Amsterdam 1982; Leeuwarden, Haarlem 1986
literatuur: De Heer e.a. 2020, nr. 31
opmerking: verkocht vanaf oktober 1976


CD 75-6
Zelfportret, en face, voorjaar 1976
ets, 241 x 238 mm
opschrift: om de nek de kop van een buizerd
exemplaren: *RP-P-2003-716 (proefdr.); *RP-P-2003-717 (met pen in o.i. inkt ganzenkoppen en een hand bijgetekend); CU, inv. 1978-P.9 (proefdruk 1e staat); RH, inv. 01033 (proefdruk); BvB, inv. L 1990/17; BM, inv. 2015.7089.7 (proef)
plaat: CD (koper, 244 x 238 mm)
tentoonstellingen: Laren 1984b; Haarlem, Leeuwarden 1986; Utrecht 1987; Utrecht 2010
literatuur: van der Blom 1984, p. 41; De Jongh & Schatborn 2002, p. 39; Filedt Kok & de Jongh 2010, pp. 36-37; Filedt Kok 2016, p. 317; De Heer e.a. 2020, p 4, nr. 32; Filedt Kok & Van der Wal 2021, pp. 2, 33
opmerking: als Zelfportret met twee ogen (onaf), eerste proefdruk in consignatie september 1978

proefdr.


proefdruk met pen in o.i. inkt


CD 75-7
Essen in de sneeuw, begin dooi, 1976/77
ets, 136 x 213 mm
exemplaren:
Ie staat: twee boomstammen en groepje bomen achtergrond rechts: RP-P-2004-1055
IIe staat: meer bos op achtergrond (grijs): RP-P-2004-1056 (proefdruk 1e staat)
IIIe staat: bosgezicht op achtergrond bijna tot bovenzijde plaat, lijntjes voor stammen: RP-P-2004-1057 (proefdruk)
IVe staat: achtergrond verder uitgewerkt: RP-P-2004-1058
Ve staat: bomen tot bovenaan lucht, zwaarder gestippeld en getekend: RP-P-2004-1059 (proefdruk 3e staat)
VIe staat: lucht verder ingevuld, sprieten bomen in achtergrond: *RP-P-2004-1060; RP-P-2004-1061; RP-P-2004-1062; CU, inv. 2009-P.30 (proefdr.)
VIIe staat: achtergrond bedekt met aquatint: particulier bezit (op één blad met CD 77-14)
literatuur: Bakker e.a. 2019, p. 113 (II (6))
opmerking: proefdruk febr. 1978


CD 75-8
Vier essen, Rhijnauwen, februari 1976
ets, 216 x 292 mm
onderschrift: Houtsnip [en onderschrift in spiegelbeeld]
oplage: 50
exemplaren:
Ie: bomen vaag geëtst: RP-P-2003-727 (1977; opgewerkt met penseel in grijs en in zwart)
IIe staat: bomen op achtergrond toegevoegd en onderschrift toegevoegd: vier essen februari: *RP-P-2003-728 (proefdruk 1e staat; opgewerkt in pen in o.i. inkt)
IIIe: bomen op de voorgrond verder uitgewerkt en bomen op achtergrond: RP-P-2003-729 (proefdruk 2e staat); RP-P-2003-733 (o.i. inkt); RP-P-2003-730 (opgewerkt in pen in zwart)
IVe staat?: bomen (sprieten) op middenplan verder uitgewerkt: RP-P-2003-731 (proefdruk 1e staat, nr. 3)
Ve staat: aquatint toegevoegd over bomen: *RP-P-2003-732 (proef arches blanc); CM, inv. 20370 (febr. 1976, proefdruk Rhijnauwen; aankoop 1977)
plaat: CD (koper, 217 x 297 mm)
tentoonstellingen: Eindhoven 1976b; Amersfoort 1977; Amsterdam 1977b; Utrecht 1979; Parijs 1979; Amersfoort 1984; Amsterdam 1984; Utrecht 1991
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 61; De Heer e.a. 2020, p. 15
opmerking: proefdruk 1e staat: juni 1976; verkoop tussen 1976 en 2003

Ie staat

Ve staat


CD 75-9
Dood gevonden zanglijster uit de museumtuin, ca. 1975
ets, 165 x 113 mm
opschrift: de dood gevonden zanglijster uit de museumtuin. Lebuse Brosckova gevangen door Micha??
oplage: 100
exemplaren: *RP-P-2004-1049; RP-P-2012-22-13 (MvW); CM, inv. 20372 (aankoop 1977; op één blad met CD 75-12); CU, inv. 2012-P.134 (pr.); CD
plaat: CD (koper, 167 x 114 mm)
tentoonstellingen: Amersfoort 1977
opmerking: toegevoegde prent aan luxe, genummerde editie van Dagboek Rhijnauwen in 1977, in een oplage van 100 exemplaren; zestien exemplaren gedrukt tussen begin 1977 en april 1983


CD 75-10
(Zang)Lijster, april 1976
ets, 143 x 170 mm
oplage: 50
exemplaren: *CD (no. 13)
plaat: CD (koper, 145 x 165 mm)
tentoonstellingen: Amersfoort 1977; Amsterdam 1982; Haarlem, Leeuwarden 1986; Zetham 1988
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 57
opmerking: cf. tekeningen in Dagboek, april 1976. pp. 5-7; De Heer e.a. 2020, p. 15


CD 75-11
Jonge bosuil, voorjaar 1976
ets, 237 x 232 mm
oplage: 50, later 75
exemplaren: CM, inv. 20375 (jonge bosuil, 21; aankoop 1977); RH, inv. 01070; *CU, inv. 1979-P.4 (43/75); CD
plaat: CD (koper, 243 x 237 mm)
tentoonstelling: Eindhoven 1976b; Amsterdam 1977; Hulst 1977; Amersfoort 1977; Utrecht 1979; Parijs 1979, nr. 28; Utrecht 1993; Amsterdam 2002
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 94; Filedt Kok 2010, pp. 41-44; De Heer e.a. 2020, nr. 33; Filedt Kok & Van der Wal 2021, pp. 22-23, 90
opmerking: tussen mei en september 2016 verzorgt Donker in zijn atelier in Rhijnauwen een gewonde bosuil, die hij voedt met muizen en muizen in zijn dagboek tekent (Dagboek, 10 mei-23 sept. 1976, pp. 26-45, zie Filedt Kok e.a. 2010 en 2021). De ets is verkocht tussen december 1976 en mei 1980


CD 75-12
Jonge Bosuil, 1976
ets, 115 x 82 mm
exemplaren: *CM, inv. 20373 (aankoop 1977; op één blad met CD 75-09)
opmerking: zie over de bosuil, CD 75-11


CD 75-13
Bosuil, ca. 1976
ets, 174 x 149 mm
oplage: 20 ?
exemplaren: *RP-P-2004-1094 (7); CU, inv. 2012-P.135
tentoonstelling: Amsterdam 1980
opmerking: zie over de bosuil, CD 75-11. Prent is verkocht vanaf januari 1977


CD 75-14
Kop van een jonge bosuil, 1976
ets, 110 x 105 mm
oplage: 20
exemplaren: CU, inv. 2012-P.136
tentoonstelling: Parijs 1979, nr. 29
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 49
opmerking: zie over de bosuil, CD 75-11


CD 75-15
Geknotte elzen en essen/Godlinze in augustus, zomer 1976
ets, 213 x 369 mm
onderschrift: Arjen of Basje 5 // augustus
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: rechts niet uitgewerkt: RP-P-2003-734 (proefdruk 1e staat); RP-P-2003-735 (proefdruk, met o.i. inkt ingetekend: steunen tegen boom in midden en achtergrond rechts)
IIe staat: achtergrond rechts met stippels uitgewerkt; onderschriften Godlinze en GODLINZE toegevoegd: *RP-P-2003-736 (proefdruk); CD (48/50); CM, inv. 20371 (proefdruk, aug. 1976; aankoop 1977); BvB, inv. L 1993/35 (proefdruk); CU, inv. 1978-P.7 (n. 6); RH, inv. 01054
plaat: CD (koper, 216 x 373 mm)
tentoonstellingen: Eck en Wiel 1977; Parijs 1979, nr. 12; Amsterdam 1985; Haarlem, Leeuwarden 1986
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 64; De Heer e.a. 2020, nr. 34; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 117
opmerking: volgens Dagboek 1976-83 tussen 10-17 augustus 1976 in Godlinze; verkoop vanaf januari 1977


CD 75-16
Heg bij woning met braamsluiper, juni 1976
ets, 170 x 220 mm
onderschrift: braamsluiper [in spiegelbeeld] en braamsluiper
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: met rechts achter heg, wilgen en bomen in wei: RP-P-2004-1053 (proefdruk 1e staat); CM, inv. 30374 (proefdruk 1e staat; aankoop 1977)
IIe staat: bomen op wei achter heg rechts verwijderd, rechts hogere en donkere struik: *RP-P-2004-1054; CU, inv. 2009-P.31 (n. 9); CM, inv. 20374 (proefdruk; aankoop 1977)
IIIe staat: met toegevoegd onderschrift in het midden: kauw heggemus: *CD
tentoonstellingen: Amsterdam 1978; Parijs 1979; Amsterdam 1979
literatuur: Filedt Kok 2010, pp. 46-47; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 97
opmerking: zie Dagboek 1976-83, 26 juni 1976; verkocht vanaf september 1977


CD 75-17
Struiken in de wind op Terschelling, september/oktober 1976
ets, 106 x 212 mm
onderschrift: september, oktober op terschelling met Peter en reuven grouwe kluwwier Jan Gent grote jager joris eendekooi TERSCHELLING [deels over elkaar geschreven]
oplage: 25
exemplaren: CU, inv. 2012-P.137 (13/25); CU, inv. 2020-P.104 (pr); *CD (15/25)
plaat: CD (koper, 107 x 214 mm)
tentoonstellingen: Amersfoort 1977; Amsterdam 1979; Parijs, 1979, nr. 5 (nr. 5); Haarlem, Leeuwarden 1986; Utrecht 2000; Den Haag 2015
literatuur: Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 131
opmerking: volgens Dagboek 27 sept. 1976 met Peter Vos en Reuven naar Terschelling tot 7 oktober; ook 20-21 oktober


CD 75-18
Terschelling, ca. 1976
ets, 153 x 212 mm
opschrift rechtsonder: terschelling
exemplaren: *RP-P-2004-1063; CU, inv. 1978-P.12 (op één blad met CD 75-19 (CU, inv. 1978-P.13)); CU, inv. 2012-P.138; CM, inv. 22962 (nr. 4; aankoop 1981, als 1981)
opmerking: of 1979 [zelfde stijl als Duindoorns]
tentoonstellingen: Amersfoort 1977; Parijs 1979, nr. 6 (nr. 2)
literaruur: Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 133


CD 75-19
Bomen en struiken op Terschelling, ca.1976
ets, 114 x 210 mm
opschrift: Terschelling
exemplaren:
Ie staat: bomen niet doorgetrokken: *CU, inv. 1978-P.13 (met CD 75-18 Terschelling (CU, inv. 1978-P.12) op één blad)
IIe staat: CU, inv. 1978-P.11
plaat: (zink, 100 x 211 mm)
literatuur: Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 132


CD 75-20
Jonge aanplant, september en oktober 1976
ets, 212 x 372 mm
onderschrift: September en October roodborst
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: rechts onvoltooid, in latere staten is geboomte geheel veranderd: *RP-P-2003-737 (proefdr.); RP-P-2003-738 (opgewerkt met pen in zwart; met aantekening in marge: iets meer contrast de….scherp aftekenend); CU, inv. 1978-P.5 (proefdruk 1e staat)
IIe staat: hoge bomen links gewist, nieuw geboomte toegevoegd, aan opschrift toegevoegd: inktzwam, spaanse aak: RP-P-2003-739 (JN: bij bezoek mei 1980)
IIIe staat: lucht gewist; bomen op het eerste plan verder uitgewerkt: CU, inv. 2009-P.34 (proefdruk 3e staat; Parijs 1979, nr. 17)
IVe staat: twee boomkruinen op tweede plan toegevoegd en aan onderschrift toegevoegd: staartmezen houtsnip eik kornoelje es haagbeuk els esdoorn; waardoor roodborst verdwijnt: RP-P-2003-740 (proefdruk 3e staat); CD
Ve staat: nieuwe rij bomen op achtergrond toegevoegd: *RP-P-2003-741 (proefdruk 4e staat); CU, inv. 1978-P.6 (proefdruk 5e staat); CM, inv. 20522 (proefdruk; aankoop 1977); RH, inv. 01057 (pr.); RP-P-2012-22-14 (no. 20; MvW: aankoop 1979 Galerie Reiger, Utrecht); BM-P & D, inv. 2013-7004.2 (schenking P. Schatborn) (1/50); FK (proef 4e staat)
plaat: CD (koper, 214 x 375 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1979; Amsterdam 1982; Utrecht 1991; Parijs 1979, no. 16; Parijs 2010; Utrecht 2010; Bunnik 2015 (Ve staat)
literatuur: Schatborn 2010 in Buijs (ed.) 2010, pp. 246-47; Filedt Kok 2010, pp. 47-49; De Heer e.a. 2020, nr. 35a-b; Filedt Kok & Van der Wal 2021, pp. 16, 38, 102-105
opmerking: zie over het ontstaan, Dagboek 1976-1983, 7 en 22 oktober en 11 november 1976; verkoop van oplage vanaf april 1978

Ie staat


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree