Charles Donker

RKD STUDIES

CD 73, ca. 1972-1974

CD 73-1
Dode jonge spreeuw, ca. 1972
ets, 8? x 1?? mm
opschrift: spreeuw uit het nest gevallen rhijnauwen
oplage: 25
exemplaren:
Ie staat: voor het afsnijden van de plaat: CD
IIe staat: plaat afgesneden tot 83 x 107 mm; onderschrift toegevoegd: spreeuw uit het nest gevallen rhijnauwen; CD
IIIe staat: afgesneden tot 73 x 100 mm: *RP-P-2003-668 (5/25); RP-P-2003-669 (nr 2); CM, inv. 20376 (no. 11; aankoop 1977; als 1975); CU, inv. 2009-P.27 (2); CD
tentoonstellingen: Parijs 1975; Utrecht 1976, p. 12 (voorstudie); Hulst jan. 1977 (?)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 49
opmerking: voorstudie, in pen, cat. Utrecht 1976, p. 12, in schetsboek CM 1973; [?] eerste afdruk febr. 1975


CD 73-2
Patrijs, ca. 1973
ets, 202 x 280 mm
oplage: 50
exemplaren: *RP-P-2009-999 (28/50); BvB, inv. L 1990/21 (no. 46); RH, inv. 01034 (34/50); CU, inv. 1975-P.30 (1/30); CD
plaat: CD (koper, 204 x 284 mm)
tentoonstellingen: Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 122 (ca. 1972); Eindhoven 1976; Amersfoort 1977; Parijs 1979; Haarlem, Leeuwarden 1986; Kampen 1987; Amsterdam 1988
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 31; De Jongh & Schatborn 2002, p. 95; De Heer e.a. 2020, nr. 26
opmerking: naar opgezet exemplaar; voorstudies in Schetsboek 1973, CM, pp. 17 (hoogveenpatrijs)


CD 73-3
Jonge gierzwaluw, zomer 1973
ets, 118 x 135 mm
exemplaren: RP-P-2004-1030 (proefdruk 1973); *RP-P-2004-1031 (JN: eerdere staat dan proefdruk 1973; ? meer toon !!); CU, inv. 2012-P.212 (proefdruk); CD
plaat: CD (koper, 119 x 137 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 1973c
opmerking: volgens vogeldagboek 5 juli 1973 heeft Charles Donker dan een jonge gierzwaluw gekregen, die na enige dagen overlijdt


CD 73-4
Mestkever, ca. 1972 (en 1976)
ets, 82 x 67 mm
oplage: 40
exemplaren:
Ie staat: zonder opschrift: CD (no. 4)
IIe staat met opschriften: 7 mei 1976; en: zeven mei negentienhonderzev (…): *RP-P-2003-680 (als spin, 1976); CD
plaat: CD (koper, 87 x 68 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973a; Amsterdam (Arti) 1973; Amsterdam 1974; Utrecht 1976, nr. 128 (ca. 1972)
opmerking: volgens Dagboek Vogels 1972/73, 5 juni 1972, vandaag mestkever getekend. Afdrukken van de IIe staat werden in 1976 geschonken aan relaties bij het afscheid van Adeline M. Janssens als conservatrice bij het Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.


CD 73-5
Watersnip, ca. 1974
ets, 206 x 241 mm
oplage: 15
exemplaren: *RP-P-2010-133-88 (13/15); RH, inv. 01039; CD (7/15)
plaat: CD (koper, 217 x 243 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c; Utrecht 1973; Parijs 1975; Amsterdam 1975; Eindhoven 1976-a; Utrecht 1976, nr. 150
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 7; De Heer e.a. 2020, nr. 30
opmerking: naar opgezet exemplaar; verkoop vanaf oktober 1973


CD 73-6
Waterral, ca. 1974
ets, 187 x 213 mm
oplage: 75
exemplaren: *CD (18/75 [doorgekrast])
opmerking: naar opgezet exemplaar


CD 73-7
Rode kool, najaar 1973
ets, 219 x 250 mm
onderschrift: onleesbare tekst in spiegelbeeld
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: inde muur boven kool nog met witte plekken: CM, inv. 20520 (met o.i. inkt twee winterkoninkjes en deel muur ingetekend; Utrecht 1976, nr. 158)
IIe staat: met opschrift: winterkoning; koolbladen rechts verder uitgewerkt: CM, inv. 20521 (met o.i. inkt en witte hoogsels: vogelkop naar rechts, en winterkoninkje onder in getekend; Utrecht 1976, nr. 159); *RP-P-2010-133-46 (proefdruk, met o.i. inkt ingetekend: muur, bloemetjes boven kool. vogel recht in onderhoek); CU, inv. P-2016-promised gift (proefdruk, met o.i. inkt intekend: muur, bloemetjes boven kool, talrijke winterkoninktjes tussen kool, deels met dekwit afgedekt)
IIIe staat: met onderschriften: oktober; en: winterkoning zorgt er in dit geval voor dat niet te veel rupsen in de kool komen en gedeelten bakstenen muur regelmatiger uitgewerkt: CM, inv. 20518 (proefdruk met o.i. inkt ingetekend; Utrecht 1976, nr. 161);
IVe staat: in midden boven verder versterkt: zwartere bakstenen en bloemetjes in het midden boven de kool: CM, inv. 20519 (ten onrechte als IIIe staat; Utrecht 1976, nr. 161); *RP-P-2003-715 (12/50); RH, inv. 1706 (14/50); CU, inv. 2012-P.123
plaat: CD (koper, 222 x 252 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 158-61 (Ie-IVe staat, als 1975); Eck en Wiel 1977; Amsterdam 2003; Almelo 2003; Amsterdam 2007
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 33; De Jongh & Schatborn 2002, p. 105; Filedt Kok 2016, p. 316; Filedt Kok & Van der Wal 2021, pp. 88-89
opmerking: voorstudie in schetsboek 1973 (CM), p. 43); verkoop vanaf november 1976


CD 73-8
Twee bromvliegen, ca. 1972
ets, 78 x 74 mm
oplage: 20
exemplaren: *CD (proef)
plaat: CD (koper, 75 x 77 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 127 (als Kleine Hommels 1/20, zonder maten)


CD 73-9
Bontbekplevier, zomer 1973
ets en aquatint, 202 x 190 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: eerste opzet, achtergrond met vogel: CM, inv. 20526 (grondig opgewerkt in o.i. inkt met vogel en vele vogelkoppen; aankoop 1977)
IIe staat: verder uitgewerkt: *CD; CU, inv. P-2016-P.55, CM, inv. 20540 (aankoop 1977); RH, inv. 01027 (pr.); MET, inv. 2018.910 (24/50)
plaat: CD (koper, 205 x 192 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c; Bergen 1974; Utrecht 1976, nr. 149 (ca. 1974); Amersfoort 1977
opmerking: verkoop vanaf november 1973 tot 45/50 in december 2001; voorstudie in schetsboek 1973 (CM), p. 7, getekend tijdens verblijf op vogeleiland Griend, 24-31 mei 1973 (Dagboek Vogels 1972/73)


CD 73-10
Het waddeneiland Griend, zomer 1973
ets, 252 x 252 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: oorspronkelijk Muur met twee emmers, ca. 1972; marge wit: *CU, inv. 2016-P.53 (proefdruk; veiling Bubb Kuyper 61, 27 november 2014, no. 3887 (coll. J. Briels, Utrecht)
IIe staat: emmers en deel van muur uitgewist, lage muur met gras en planten ervoor, zonder achtergrond achter muurtje: RP-P-2010-133-68 (1e staat, 2e plan en vogels, met o.i inkt opgetekend en met notities over benedenrand: (eidereend voor zeelandschap) eieren.? // een soort wadlandschap??? // misschien een gierzwaluw in de lucht? // een eider kop.? // graspieper omhoog zingend.?; Utrecht 1976, nr. 100)
IIIe staat: achtergrond toegevoegd, muurtje afgemaakt: *RP-P-2010-133-69 (2e staat met vogelkoppen in o.i. inkt; Utrecht 1976, nr. 100)
IVe staat: hogere horizon met arceringen aangegeven: *RP-P-2010-133-70 (met o.i. inkt ingetekend boompje, vogels aan bovenzijde, de in de ondermarge getekende vogelkoppen met wit dekverf afgedekt)
Ve staat: plantjes op muurtje toegevoegd: *RP-P-2010-133-71 (4e staat, proefdruk met ingetekende pripus en tapuit; vogels bovenaan in o.i. inkt; Utrecht 1976, nr. 103)
VIe staat: struikje voor muurtje toegevoegd: RP-P-2003-706 (proefdruk 1e staat); CM, inv. 20526 (aankoop 1977)
VIIe staat: met geëtste vogelkoppen: RP-P-2012-22-9 (23/50; MvW); CM, inv. 19368 (29/50; aankoop 1974); CD 73-10; CU, inv. 2015-P.26 (8/50; gift P. Schatborn)
plaat: CD (zink, 255 x 252 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c; Utrecht 1973; Amsterdam 1974; Eindhoven 1974; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 100-05 (ca. 1972); Laren 1984
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 61; De Heer e.a. 2020, nr. 21; Filedt Kok & Van der Wal 2021, pp. 86 en 87
opmerking: uitgevoerd na het verblijf op vogeleiland Griend, 24-31 mei 1973 (Dagboek Vogels 1972/73); verkoop van oktober 1973

Ie staat

IIIe staat


IVe staat


CD 73-11
Scholeksters op het Griend, mei-juli 1973
ets, 145 x 225 mm
opschrift: SCHOLEKSTERS OP GRIEND
oplage: 50
exemplaren: *CD (pr); CM, inv. 20539 (29/50; aankoop 1977); RH, inv. 01048; *RP-P-2013-35-1 (schenking P. Schatborn)
plaat: CD (zink, 148 x 230 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c; Bergen 1974; Eindhoven 1974; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 118; Amersfoort 1977; Utrecht 2000
literatuur: Filedt Kok 2016, pp. 309-311
opmerking: uitgevoerd na verblijf op vogeleiland Griend, 24-31 mei 1973 (Dagboek Vogels 1972/73); verkoop vanaf augustus 1973


CD 73-12
Kauwei, ca. 1973
ets, 71 x 65 mm
oplage: 20
exemplaren: CM, inv. 20517/a (7/20; op één blad met CD 73-13 en CD 69-14); *CD (6/20; op één blad met CD 73-13); CD (pr.)
plaat: CD (koper, 73 x 66 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 124 (ca. 1972)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 3; De Heer e.a. 2020, nr. 24
opmerking: verkoop vanaf september 1973


CD 73-13
Ei van een grote stern, ca. 1973
ets, 69 x 65 mm
oplage: 20
exemplaren: CM, inv. 20517/b (11/20; op één blad met CD 73-12 en CD 69-14); RP-P-2012-22-10 (14/20; MvW); RH, inv ?; CD (pr.); *CD (6/20; op één blad met CD 73-12)
plaat: CD (koper, 72 x 67 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 123 (ca. 1972)
opmerking: verkoop vanaf september 1973


CD 73-14
Ei van een onbekende vogel, ca. 1973
ets, 73 x 67 mm
exemplaar: *CD


CD 73-15
Kromme Rijnlandschap/Rhijnauwen met vogelnamen, ca. 1972
ets, 175 x 198 mm
opschrift boven: [onleesbaar in spiegelbeeld]
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: voor onderschrift, voorgrond leeg, links en rechts geen repoussoire: *RP-P-2010-133-72 (pr; Utrecht 1976, nr. 106); RP-P-2010-133-73 (ingetekend in o.i. inkt: voorgrond en bomen veranderd, links toegevoegd en met pen geschreven vogelnamen: zwarte specht keep goudvink fazant (…) sperwer vink bonte specht; Utrecht 1976, nr. 107)
IIe staat: met boom links op voorgrond en (vogel) namen in plaat: sperwer torenvalk ransuil kraai kauw ekster vlaamse gaai reiger ijsvogel meerkoet waterhoen dodaars wilde eend kuifeend / beep vink goudvink barmsijs sijs putter ringmus mus roodborst winterkoning heggemus boomklever boomkruiper bonte en zwarte specht / koolmees pimpelmees staartmees matkopmees merel zanglijster kramsvogel koperwik buizerd . fazant patrijs: RP-P-2004-1014; RP-P-2010-133-74 (ingetekende wilgen op voorgrond met o.i. inkt; Utrecht 1976, nr. 108)
IIIe staat: fijne boomsprieten op voorgrond: RP-P-2004-1015 (proefdruk); RP-P-2004-1016; CM, inv. 19370 (aankoop 1974; als 1973); CU, inv. 1973-P.18 (proef 1e); RP-P-2004-1017 (voorgrond gestippeld met pen in o.i. inkt; uitvoerig opschrift in pen: de voorste dunne boompjes tot onder door laten lopen lucht polijsten voorgrond gestippeld; Utrecht 1976, nr. 109?); *RP-P-2004-1016 (19/50); RP-P-2012-22-11 (32/50; MvW)
plaat: CD (koper, 178 x 200 mm)
tentoonstellingen: Parijs 1973; Utrecht 1973; Amsterdam 1973-c; Eindhoven 1973; Utrecht 1973; Bergen 1974; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 106-109 (ca. 1972)
literatuur: Kuik 1973, p. 29; Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 47 (1974); De Jongh & Schatborn 2002, p. 58 (1972) (III); Filedt Kok 2016, pp. 308-309; De Heer e.a. 2020, nr. 22; Filedt Kok & Van der Wal 2021, pp. 94-95
opmerking: verkocht tussen maart 1973 en september 1975

Ie staat

IIIe staat


CD 73-16
Landschap in Rhijnauwen (buizerd), ca. 1973
ets, 175 x 197 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: vaag geëtst: RP-P-2004-1018 (Utrecht 1976, nr. 110)
IIe staat: bomen op middenplan uitgewerkt en op de achtergrond toegevoegd: CM, inv. 19369 (proefdruk Kromme Rijndschap Charles Donker 1973; met sterke toon; aankoop 1974; Utrecht 1976, nr. 111); RP-P-2004-1019 (met penseel opgewerkt; verso: restanten van getekend zelfportret in krijt, cf. 1976/77); RP-P-2004-1020 (voorgrond met pen opgewerkt); RP-P-2004-1021 (met pen in o.i. inkt zuilen en boompjes op voorgrond, wit gehoogd; aantekeningen in pen met aanwijzingen voor verbeteringen)
IIIe staat: bomen opgewerkt en struiken toegevoegd; onderschriften toegevoegd: buizerd Rhijnauwen: *RP-P-2004-1022 (proefdruk); RP-P-2004-1023 (16/50); RP-P-2004-1024 (proefdruk op arches); RP-P-2010-221-81 (29/50; voorheen ICN, inv. K 79753); CU, inv. 1975-P.27
plaat: CD (koper, 177 x 200 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1975; Eindhoven 1976-a en b; Utrecht 1976, nr. 110-112 (ca. 1972); Eindhoven 1980
literatuur: Kuik 1973; Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 35 (1974); Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 96
opmerking: oplage verkocht tussen december 1975 en september 1980


CD 73-17
Fort Rhijnauwen, ca. 1973
ets, 181 x 135 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: zonder onderschrift: RP-P-2010-133-75 (proefdruk 1e staat + o.i. inkt; voorgrond ingetekend; Utrecht 1976, nr. 141); RP-P-2004-1045 (proefdruk 1e st.); CD
IIe staat: voorgrond toegevoegd; bomen op het middenplan versterkt en kleine boom aan de waterkant toegevoegd: *RP-P-2010-133-76 (proefdruk 2e staat + o.i. inkt, voorgrond opgewerkt; Utrecht 1976, nr. 142)
IIIe staat: vogelnamen toegevoegd: ijsvogel do dodaars fuut kuifeend; voorgrond donkerder en rest doorgewerkt: CD (no 36); CM, inv. 20530 (20/50; aankoop 1977); CU, inv. 2009-P.29 (9/50); MET, inv. 2017.450.4 (12/30)
plaat: CD (koper, 187 x 137 mm)
tentoonstellingen: Bergen 1974; Parijs 1975; Eindhoven 1976-a; Utrecht 1976, nr. 141-43 (1974); Leeuwarden, Haarlem 1986; Utrecht 1987; Eelde 2001; Bunnik 2015 (IIe staat)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 23 (1974)
opmerking: verkoop vanaf april 1974


CD 73-18
Rhijnauwen, oktober 1974
ets, 223 x 298 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: zonder boompjes op de voorgrond: RP-P-2010-133-85 (1e staat; met o.i. inkt opgewerkt; Utrecht 1976, nr. 132); RP-P-2010-133-86 (in pen in rechter benedenhoek: oktober 74; met o.i. inkt opgewerkt; Utrecht 1976, nr. 133, als 2e staat); RP-P-2010-133-87 (in o.i. inkt opgewerkt; Utrecht 1976, nr. 134, als 3e staat); CU, inv. 1975-P.28 (proefdruk 2e staat)
IIe staat: opschrift rechtsonder in marge toegevoegd: Rijnauwen: *RP-P-2003-709 (36/50); RP-P-2012-22-12 (23/50 1974; MvW); RH, inv. 01014 (47/50); CD
plaat: CD (koper, 226 x 299 mm)
tentoonstellingen: Parijs 1975 (15/50); Eindhoven 1976-a; Utrecht 1976, nr. 132-135 (andere afmetingen), 145; Amsterdam 1977; Utrecht 1987-88
literatuur: Filedt Kok 2010, p. 55; De Heer e.a. 2020, nr. 26; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 99


CD 73-19
Boerderij aan de Kromme Rijn, 1974
ets, 175 x 294 mm
opschrift: [onder tekst in spiegelbeeld]
oplage: 50
Ie staat: RP-P-2010-133-77 (met potl. opgewerkt, met vogelkop; Utrecht 1976, nr. 129); CU, inv. 1975-P.31 (proefdruk); BM, inv. 2015.7089.6 (29/50); CD (proef Hahnemuhler)
IIe staat: landschap uitgewerkt en vogelkop onderaan toegevoegd: CM, inv. 19369 (proefdruk, 2e staat, 74; aankoop 1974: Utrecht 1976, nr. 130)
IIIe staat: vogelkop verwijderd: *RP-P-2004-1042 (n 38); CD (proef)
plaat: CD (koper, 176 x 298 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 129-31 (als Boerderij in Rhijnauwen)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 51; De Jongh & Schatborn 2002, p. 59
opmerking: verkoop van februari 1975


CD 73-20
Kromme Rijn, ca. 1974
ets, 246 x 250 mm
onderschrift: links [in spiegelbeeld]; rechts: februari maart de goudvink eet van de gelderse roosbessen de vink begint te slaan
exemplaar: *RP-P-2004-1013 (geheel met pen opgewerkt)
opmerking: een zorgvuldige voorstudie voor de prent in chinese inkt (240 x 317 mm), in het Rijksmuseum: inv. RP-T-2004-171 (verz. J. Nieuwstraten); laat hetzelfde Kromme Rijn-zicht zien als CD 73-15 en CD 73-21: achteruitzicht atelier Rhijnauwen


CD 73-21
Molshopen, 1972/73
ets, 155 x 199 mm
exemplaren: *RP-P-2004-1012 (grotendeels met potlood, pen en penseel opgewerkt)
opmerking: laat hetzelfde Kromme Rijn-zicht zien als CD 73-15 en CD 73-20


CD 73-22
Schorpioen boven brief, 21 februari 1973
ets, 198 x 176 mm
op brief in spiegelbeeld datum: 21 febr. 1973
exemplaren:
Ie staat: met brief, niet doorgestreept: *CU, inv. 2012-P.124
IIe staat: met brief in spiegelbeeld, doorgekrast: CU, inv. 2012-P.125
IIIe staat: brief doorgekruist: RP-P-2004-1029; CU, inv. 2012-P.126
IVe staat: plaat, [brief] afgesneden, ca. 9.5 x 17.6 cm: CU, inv. 2012-P.127
tentoonstelling: Eindhoven 1973 (diverse proefdrukken)
opmerking: volgens Dagboek Vogels 1972/73 begon hij op 15 februari 1973 aan deze ets; volgens kunstenaar onder invloed van Anton Heijboer


CD 73-23
Landschap bij de Uithof, ca. 1973
ets, 131 x 220 mm
exemplaar: *RP-P-2004-1041 (onvoltooid: opgewerkt met pen in o.i. inkt)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 113-114 (ca. 1972): beide proefdruk 1e staat


CD 73-24
Meidoornhaag, ca. 1974
ets, 168 x 272 mm
oplage: 50
exemplaren: *RP-P-2004-1043 (6/50); CM, inv. 20537 (16/50; aankoop 1977); CU, inv. 2012-P.128 (50/50); RH, inv. 01043 (49/50); BvB, inv. L 1993/34 (proefdruk)
plaat: CD (koper, 170 x 275 mm)
tentoonstellingen: Parijs 1975; Amsterdam 1975; Utrecht 1976, nr. 116 (1974); Amersfoort 1977; Utrecht 1988
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 39; De Heer e.a. 2020, nr. 28
opmerking: verkoop vanaf zomer 1974


CD 73-25
Landschap bij Rhijnauwen met zeven bomen, ca. 1974
ets, 212 x 130 mm
oplage: 50
exemplaren: *RP-P-2004-1046 (20/50); CU, inv. 1978-P.10 (50/50); BM, inv. 2011.7044.1 (21/50)
tentoonstellingen: Amsterdam 1975; Eindhoven 1976a; Utrecht 1976, nr. 157 (1975); Amersfoort 1977; Parijs 1979
opmerking: verkoop oplage tussen 1975 en 1979


CD 73-26
Landschap met heg en twee grote bomen links (buizerd), ca. 1974
ets, 150 x 198 mm
opschrift: Buizerd
exemplaren:
Ie staat: twee bomen op middenplan met heg, vage bomenrij op achtergrond: *RP-P-2004-1047 (proef 1e st.)
IIe staat: links bomen toegevoegd op tweede plan: *RP-P-2004-1048 (ingetekende druk)

Ie staat

IIe staat


CD 73-27
Landschap met bloeiende vlierstruiken, voorjaar 1973
ets, 141 x 175 mm
oplage: 20
exemplaren:*RP-P-2004-1044 (1/20)
plaat: CD (koper, 141 x 175 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973a; Utrecht 1976, nr. 147 (1974)
opmerking: verkoop vanaf maart 1973


CD 73-28
Landschap met rechts bomen, Groningen, ca. 1974
ets, 118 x 205 mm
onderschrift: rechts: A
exemplaren: *RP-P-2004-1040 (opgewerkt met pen in o.i. inkt)


CD 73-29
Gronings landschap met wilgen, Groningen, 1974
ets, 142 x 255 mm
opschrift: [tekst in spiegelbeeld]
exemplaar: *RP-P-2004-1039 (1/1 ’74; opgewerkt met pen in o.i. inkt)
opmerking: in zink?


CD 73-30
Levende mol met pootjes, ca. 1973
ets, 123 x 192 mm
exemplaren:
Ie staat: voor het afsnijden van de plaat: CD
IIe staat: onderschrift toegevoegd: hoog schreeuwend werd deze mol door mevrouw de W. in haar moestuin dood geslagen het was prachtig weer: particulier bezit
IIIe staat: plaat afgesneden tot 93 x 155 mm, verder opgewerkt: *CD
IVe staat: met aquatint bewerkt: CD
Ve staat: geheel overgewerkt: CD (in pen: MOL CD TALPA)
plaat: CD (koper, 97 x 157 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 163 (1975) (IIe staat)

IIe staat

IIIe staat


CD 73-31
Dode mol op de rug liggend, najaar 1973
oplage: eerst 30, later 40, 60
ets, 105 x 156 mm
exemplaren:
Ie staat: voor afsnijden plaat: *RP-P-2004-1091 (52); CM, inv. 20525 (aankoop 1977; als 1974); CU, inv. 2012-P.129 (nr. 24)
IIe staat: plaat verkleind tot 84 x 140 mm: CD
plaat: CD (koper, 85 x 142 mm)
tentoonstellingen: Dordrecht 1973 (als Dode mol, gevonden in Noordpolderzijl); Amsterdam 1973a en c; Venlo/Hilversum/Eindhoven 1973; Utrecht 1976, nr. 151 (1974)
literatuur: De Heer e.a. 2020, nr. 25
opmerking: volgens Dagboek Vogels 1972-73, p. 35: 14 sept. Gisteren dode mol gevonden en meegenomen vanaf de dijk bij Noordpolderzijl; volgens aantekenboekje: prentenplan Venlo, gedrukt 60 expl., 1973


CD 73-32
Dode mol op rug, ca. 1974
ets, 198 x 146 mm
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: mol vaag weergegeven, zonder opschrift: CD
IIe staat: mol opgewerkt, opschrift toegevoegd: links in spiegelbeeld: Mol op zondagmorgen dood gevonden aan de Maarseveense plassen de ijsvogel riep nog: CM, inv. 20536 (nr. 17; aankoop 1977; als 1975); CU, inv. 2012-P.130 (proef op hahnemuller 300 gr); *CD
IIIe staat: opschrift boven toegevoegd: MOL: CD
IVe staat: plaat afgesneden tot 95 x 145 mm: CU, inv. 2012-P.131 (ingetekend expl.)
plaat: CD (koper, 97 x 149 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 164 (1975)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 41 (1975)
opmerking: verkoop vanaf juni 1976 (2/20) tot januari 1983


CD 73-33
Akelei, ca. 1974
ets, 59 x 114 mm
geen afdruk bekend
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 165 (1975)

geen exemplaar bekend


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree