Charles Donker

RKD STUDIES

CD 71, ca. 1970-1972

CD 71-1
Schelp: spitse Hoorn, ca. 1970
ets, 96 x 92 mm
opschrift [in spiegelbeeld] onder schelp: contouren versmallen
oplage: 10
exemplaren:
Ie staat: voor het afsnijden: *CD
IIe staat: afgesneden tot 96 x 66 mm: BvB, inv. L 1993/42 (1/10; als 1977)
plaat: CD (koper, 94 x 70 mm)
opmerking: zie CD 71-2 t/m 5: oorspronkelijk ook voor Schelpen-boekje?


CD 71-2
Acteon (schelp), ca. 1970
ets, 97 x 66 mm
oplage: 22
exemplaren:
Ie staat: zonder opschrift: CD
IIe staat: met opschrift: ACTEON: *CD; BvB, inv. L 1993/41 (13)
plaat: CD (koper, 98 x 67 mm)
tentoonstellingen: Parijs 1973; Utrecht 1976, nr. 93 (1972)
literatuur: de Luis, 2008, p. 152, no. 70.2
opmerking: zending de Luis 1970 (jan. 1971): 22 exemplaren


CD 71-3
Schelp Cardium edule L, ca. 1971
ets, 98 x 66 mm
onderschrift: CARDIUM EDULE L 16
oplage: 20 en 50 voor boekje Schelpen, Haagse Etsclub 1972, pl. 16
exemplaren: *CD
plaat: CD (koper, 99 x 67 mm)
tentoonstellingen: Parijs 1973; Utrecht 176, nr. 93
literatuur: Versteeg 2002, p. 34


CD 71-4
Schelp Bonte mantel, ca. 1971
ets, 96 x 64 mm
oplage: 20 en 50 voor boekje Schelpen, Haagse Etsclub 1972, pl. 23
exemplaren:
Ie staat: zonder opschrift: CD (japans papier)
IIe staat: met opschrift: BONTE MANTEL 23: losse proefdrukken: *RP-P-2003-675; CD; BvB, inv. L 1993/40; RH, inv. 01078
tentoonstellingen: Parijs 1973; Utrecht 1976, nr. 94
literatuur: D’Arcy Shillcock 1992, p. 117; De Jongh & Schatborn 2002, p. 88; Versteegh 2002, p. 35
opmerking: volgens CD losse exemplaren IIe staat niet genummerd


CD 71-5
Schelp, ca. 1970
ets, 179 x 197 mm
exemplaren: *RP-P-2004-1032; CD; CM, inv. 22964 (proefdruk; aankoop 1981; als 1979)
tentoonstellingen: Amsterdam 1970b; Utrecht 1976, nr. 121
opmerking: mossel?


CD 71-6
Noordzeekrab in een kistje, november 1971
ets, 205 x 201 mm
oplage: 25 en 50
exemplaren:
Ie staat: zonder opschrift, achtergrond en kistje: *RP-P-2009-1000 (proefdruk 1e staat; Utrecht 1976, nr. 88)
IIe staat: met kistje met opschriften: 9758 en andere letters rechts; onderaan: krab van Selma Rijnauwen november: RP-P-2009-1001 (proefdruk, 1e staat; proefdruk met scharnier in o.i. inkt)
IIIe staat: met meer schaduw in kistje: *RP-P-2004-1027 (1/25); RP-P-2012-22-6 (6/25, dec. 71; MvW); RH, inv. 01040; RP-P-2004-1028 (21/50); CM, inv. 19372 (13/25; aankoop 1972); CU, inv. 2010-P.63; CU, inv. 2015-P.23 (20/50; gift P. Schatborn)
plaat: CD (koper, 207 x 203 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1971-72; Eindhoven 1972; Hoorn 1973; Eindhoven 1974; Parijs 1975; Haarlem, Leeuwarden 1986; Utrecht 1976, nr. 88-89 (1972); Amsterdam 2002; Utrecht 2010
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 90; Filedt Kok 2010; De Heer e.a. 2020, nr. 19; Filedt Kok & Van der Wal 2021, pp. 64-65; see also 2019: https://www.fondationcustodia.fr/27-charles-donker-309
opmerking: dezelfde krab is eerder afgebeeld in de droge naald, CD 64-24; oplage 25 exemplaren: 1972-74, daarna uitgebreid tot 50

Ie staat

IIIe staat


CD 71-7
Drie kruisspinnen in een net, ca. 1970
ets, 130 x 120 mm
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: volledig: CU, inv. 2012-P.118 (2/20); *CD (proefdruk)
IIe staat: spin rechter onderhoek uitgesneden tot 63 x 48 mm en 90 graden naar rechts gedraaid: CM, inv. 17433 (schenking 1972); *CD
plaat: CD (koper, 70 x 54 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1970b (IIe staat); Amsterdam 1971-72 (idem); Utrecht 1976, nr. 73 (idem); Bunnik 2015 (IIe staat)
literatuur: Koot e.a. 2008, p. 158, nr. 71.3 (IIe staat)
opmerking: Zending de Luis, 1971 (verzonden februari 1971)

Ie staat

IIe staat


CD 71-8
Spin, ca. 1970
ets, 110 x 102 mm
oplage: 20
exemplaren: *CM, inv. 17388 (1/20; aankoop 1971)
tentoonstellingen: Amsterdam 1970b; Utrecht 1971, nr. 24; Utrecht 1972, nr. 83; Utrecht 1976, nr. 74
literatuur: Koot e.a. 2008, p. 158, nr. 71.2
opmerking: Zending de Luis, 1971 (verzonden februari 1971)


CD 71-9
Vijf insekten, ca. 1970
ets, 107 x 130 mm
oplage: eerst 50, daarna 80 voor Grafiek 73
exemplaren: *RP-P-2003-677; CD (7); RH, inv. 01066; ,CU, inv. 2015-P.24 (juni 2001 voor Peter, gift P. Schatborn)
plaat: CD (koper, 109 x 133 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1970b; Utrecht 1971; Amsterdam 1971-72; Amsterdam 1973-a; Amsterdam 1973-b; Venlo/Hilversum/Eindhoven 1973; Utrecht 1976, nr. 123
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 86
opmerking: voor Grafiek 1973


CD 71-10
Dode spreeuw en drie vogelkoppen, 1971
ets, 202 x 241 mm
opschriften: boven: Vogelpest? Vergiftiging? Hoe twee spreeuwen na krampachtig gefladder in de tuin dood vielen 20 januari 1971 … (verschillende teksten in Nederlands en Duits); onder de spreeuw: WINTER; onder: Protter, Panlijster (…) Staer, Staring Charles Donker
oplage: 10 en 25
exemplaren:
Ie staat: voor afsnijden: *RP-P-2003-702 (1/10); BvB, inv. L 1993/28 (1/2); CU, inv. 2012-P.119 (proefdruk)
IIe staat: plaat afgesneden tot 120 x 190 mm, aquatint en kader toegevoegd; opschriften: onder kader: DE SPREEUW ONDER HET DAK ZINGT VAAK HET LIED VAN DE KNEU NA PANLIJSTER STAKINA SPROTTER: *RP-P-2004-1092 (7/25); CD (8/25)
plaat: CD (koper, 121 x 191 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 66 (ca. 1970)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 2; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 83

Ie staat

IIe staat


CD 71-11
Baars, ca. 1970
ets, 96 x 143 mm
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: voor afsnijden: *RP-P-2003-673 (1/20); RP-P-2010-221-77 (9/20; voorheen ICN, inv. SZ 73168; BKR Utrecht 1972); CD (proefdruk); RH, inv. 01049
IIe staat: plaat verkleind tot 65 x 121 mm: CD (11/20); CU, inv. 2010-A.113 (brief aan M. van Berge, Utrecht 16.8.1978)
plaat: CD (koper, 67 x 122 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1970b; Amsterdam 1971-72; Utrecht 1976, nr. 120 (omstreeks 1972; Ie staat)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 25 (Ie staat)


CD 71-12
Tamme kastanje in de Ardèche, ca. 1970
ets en aquatint, 154 x 245 mm
exemplaren:
Ie staat: eerste opzet: RP-P-2004-1038 (ingetekend met o.i. inkt; Utrecht 1976, nr. 84)
IIe staat: middenplan verder uitgewerkt: *RP-P-2010-133-44 (ingetekend met o.i. inkt en witte dekverf, met twee vogels links en rechts)
IIIe staat: middenplan bewerkt, deels uitgewist: particuliere verz. (De Jongh & Schatborn 2002, p. 199)
IVe staat: met twee kleine vogelkopjes linksonder: *RP-P-2010-133-45 (rechtsonder met potlood ingetekend; Utrecht 1976, nr. 85); CD
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 84-85
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 29 (IIIe); De Jongh & Schatborn 2002, p. 119 (IIIe)

IIe staat

IVe staat


CD 71-13
Geknotte zwarte moerbei in de Ardèche, ca. 1970
ets en aquatint, 124 x 198 mm
onderschrift: St. Laurent sous Coiron
oplage: 30
exemplaren:
Ie staat: met rechte hoeken: RP-P-2004-1002 (nr. 8; toon bedekt hele lucht); RP-P-2004-1003 (proefdruk; bergen met aquatint, duidelijke scheiding)
IIe staat: aquatint toegevoegd boven de geëtste lijnen, hoeken afgerond: *RP-P-2004-1001; CD (11/30); RH, inv. 01080; CU, inv. 2015-P.25 (nr. 9; gift P. Schatborn)
plaat: CD (zink, 125 x 199 mm)
tentoonstellingen: Eindhoven 1973; Hengelo 1973; Amsterdam 1973-a; Utrecht 1976, nr. 47 (als 1969)
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 23, ill. 23 (IIe staat, 1972)
opmerking: verkoop vanaf januari 1973


CD 71-14
Geknotte zwarte moerbeien in de Ardèche, ca. 1970
ets, 196 x 255 mm
onderschrift: Verderweg is de hop en de cirlgors maar de dwerguil is nergens te zien/blonde tapuit boomleeuwerik een bijennest in een spechtennest de bonte vliegenvanger/hoog in de lucht de alpengierzwaluwen stuntvliegers Charles Donker/de gekraagde roodstaart/ de zwarte roodstaart/nachtegaal/zwartkop./St. Laurent sous Coiron April
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2004-1004 (20/20); CD; CM, inv. 20541 (19/20; aankoop 1977); BvB, inv. L 1993/29 (no. 20); CU, inv. 1975-P.26 (10/20); CU, inv. 2010-P.60 (11/20)
plaat: CD (zink, 200 x 260 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1970b; Amsterdam 1971-72; Eindhoven 1972; Amsterdam 1973a; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 63 (ca. 1970)
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 120 (1972); De Heer e.a. 2020, nr. 18; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 83
opmerking: verkoop vanaf september 1970


CD 71-15
Geknotte zwarte moerbei en wilg met wijnvelden in de Ardèche, 1970
ets, 153 x 194 mm
opschrift links in spiegelbeeld: zeer donkere // boom // met heel licht blaadjes // zonlicht
exemplaar: *RP-P-2010-133-48 (pen in o.i. inkt ingetekend, voorgrond en bergen)
opmerking: werd nog in 2010 aan gewerkt


CD 71-16
Gronings landschap, ca. 1972
droge naald, 87 x 136 mm
exemplaar: *RP-P-2003-667


CD 71-17
Landschap in Groningen, ca. 1972
droge naald, 66 x 96 mm
exemplaar: *RP-P-2010-133-89 (Utrecht 1976, nr. 117)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 117


CD 71-18
Gronings landschap/Winter in Rhijnauwen of Groningen, ca. 1972
droge naald, 80 x 180 mm
oplage: 5
exemplaren: *RP-P-2003-678 (3/5); CD (1/5)


CD 71-19
Gronings landschap met korenschoven, ca. 1972
droge naald, ca. 165 x 375 mm (onregelmatig)
oplage: 9
onderschrift: de tapuit tussen de k (…) zit ook een goudplevier
exemplaren:
Ie staat: grote plaat met onderschrift: *RP-P-2010-133-7 (pr 1e st.)
IIe staat: plaat ingekort tot 127 x 278 mm; met links onderschrift: goudplevier: RP-P-2010-133-8 (pr)
IIIe staat: vogels in lucht verwijderd, onderaan toegevoegd: patrijsen wilsters wulpen achter L (…) hoge land Groningen: *RP-P-2010-133-9 (pr); CD
IVe staat: met tekst onder: Palhuizen, Wilstar: CD (proef; als 1974?)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 115
literatuur: Kuik 1973, p. 27 (2 drukken IIe: Landschap in Groningen)

Ie staat

IIIe staat


CD 71-20
Gronings landschap: hooioppers bij de dijk, ca. 1972
droge naald, 120 x 205 mm
exemplaar: *RP-P-2010-133-6 (pr.)


CD 71-21
Gronings landschap: Hoog Wattum, 1972
ets, 138 x 238 mm
opschrift moeilijk leesbaar, onder meer: (…) land bij de hoek van (…)
oplage: 25
exemplaren: *RP-P-2004-1011 (14/25); CD; CM, inv. 19371 (7/25; aankoop 1974); CU, inv. 1975-P.29 (11/25; Hoog Wattum Groningen); BvB, inv. L 1993/33 (22/25)
plaat: CD (zink, 141 x 240 mm)
tentoonstellingen: Hengelo 1973; Hoorn 1973; Utrecht 1973; Parijs 1973; Dordrecht 1974; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 79; Haarlem, Leeuwarden 1986
literatuur: Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 116
opmerking: verkoop vanaf januari 1973


CD 71-22
Landschap bij Godlinze, ca. 1972
ets, 160 x 202 mm
onderschrift rechts: Groningen
oplage: 25
exemplaren: *RP-P-2004-1010 (4/25); CM, inv. 20538 (6/25; aankoop 1977); CU, inv. 1975-P.25 (1/25)
plaat: CD (zink, 162 x 202 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 116; Haarlem, Leeuwarden 1986


CD 71-23
Boerderij in Groningen, ca. 1973
ets, 222 x 251 mm
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2003-708; CM, inv. 20534 (proefdruk; aankoop 1977); RH, inv. 1707 (8/20); CU, inv. 1975-P.24 (1/25); MET, inv. 2017.450.5 (proefdr)
plaat: CD (koper, 226 x 253 mm)
tentoonstellingen: Parijs 1975; Amsterdam 1975; Eindhoven 1976; Utrecht 1976, nr. 144 (ca. 1974)
opmerking: afgebeeld is de boerderij in Godlinze tegenover die van Charles Donker; voorstudie in Schetsboek 1973, CM, pp. 25, 28, 44 (zie ook Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 77)
literatuur: De Heer e.a. 2020, p. 15


CD 71-24
Haagwinde met slak, ca. 1972
ets, 176 x 196 mm
opschrift boven onleesbaar in spiegelbeeld
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2004-1033 (nr. 19); RP-P-2004-1034 (1/20); RP-P-2012-22-7 (no. 2; MvW); CM, inv. 22963 (no. 4; aankoop 1981; als 1979); CU, inv. 1975-P.19 (8/20)
plaat: CD (koper, 177 x 199 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam (Arti) 1973; Eindhoven 1974; Parijs 1975; Eindhoven 1976a; Amersfoort 1977
literatuur: De Heer e.a. 2020, p. 15
opmerking: verkoop van oktober 1973


CD 71-25
Paardenbloemen, ca. 1972
ets, 176 x 197 mm
oplage: 80 voor Grafiek 1973 en I t/m X (1989)
exemplaren:
Ie staat: zonder onderschrift en rechterhelft niet uitgewerkt: *RP-P-2004-1035; RH, inv. 01074
IIe staat: met opschrift in de plaat: Paardebloemen; en rechterhelft verder uitgewerkt; kaderlijn langs rand: *RP-P-2004-1036 (proefdr.); RP-P-2012-22-8 (proefdruk; MvW, van de kunstenaar 1976); RP-P-2004-1037 (55/80); CM, inv. 20535 (proefdruk; aankoop 1977); CU, inv. 1975-P.20
plaat: CD (koper, 177 x 198 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-d; Rotterdam 1973; Venlo/Hilversum/Eindhoven 1973; Amsterdam 1974; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 126; Bunnik 2015 (IIe staat)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 15 (1970, IIe staat); De Jongh & Schatborn 2002, p. 111 (1970, Ie staat); De Heer e.a. 2020, nr. 20; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 82

Ie staat

IIe staat


CD 71-26
Dode (dwerg)kwartel in cirkel, juli 1972
ets, 177 x 200 mm
oplage: 100 (voor Grafiek 1973)
exemplaren:
Ie staat: grote plaat met opschrift: CU, inv. 2012-P.120
IIe staat: voor het afsnijden, met cirkel en opschrift in plaat: T [dood] 28-7-72: CD
IIIe staat: plaat gereduceerd tot 157 x 156 mm: *RP-P-2004-1026; CD
plaat: CD (koper, 158 x 157 mm)
tentoonstellingen: Venlo/Hilversum/Eindhoven 1973; Amsterdam 1973-c; Utrecht 1976, nr. 90
opmerking: verkoop vanaf augustus 1972; Grafiek 1973


CD 71-27
Dode ringmus, ca. 1972
ets en aquatint, 67 x 112 mm
opschrift: Ringmus
oplage: 10
exemplaren:
Ie staat: met sterke aquatint in achtergrond: *RP-P-2003-674; CD
IIe staat: aquatint verminderd, opschrift uitgebreid met: RINGMUS: RH, inv. 01072; CD (5/10)
plaat: CD (koper, 68 x 114 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c; Utrecht 1976, nr. 98 (ca. 1972); Laren 1984; Amsteerdam 1985; Utrecht 1987
literatuur: van der Blom 1984, p. 35; Kruimel e.a. 1996, p. 95; De Jongh & Schatborn 2002, p. 99 (IIe staat)
opmerking: verkoop vanaf september 1973


CD 71-28
Dode bosgors, maart-december 1972
ets en aquatint, 110 x 127 mm
exemplaren:
Ie staat: zonder tekst: CD
IIe staat: opschriften boven: Dec Rhijnauwen, onder: dinsdag 12 dec. 1972 2 boomkruipers zoeken insekten op de stam van de eik bosgors (…) emberizia rustica: *RP-P-2003-676; CD
plaat: CD (koper, 110 x 128 mm)
opmerking: volgens Dagboek Vogels 1972/73, werkt hij vanaf half maart 1972 aan deze ets


CD 71-29
Dode wilde eend, ca. 1972
ets, 205 x 346 mm
oplage: 50
exemplaren: *RP-P-2003-720 (17/50); CD; CU, inv. 1978-P.8 (9/50)
plaat: CD (koper, 205 x 346 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973c; Utrecht 1973; Bergen 1974; Eindhoven 1974; Utrecht 1976, nr. 119 (ca. 1972); Haarlem, Leeuwarden 1986
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 97; De Heer e.a. 2020, nr. 23
opmerking: verkoop volgens Dagboek Vogels 1972/73, werkt hij in maart 1973 verder aan deze ets. van augustus 1973


CD 71-32
Dode houtduif, ca. 1972
ets, 206 x 298 mm
onderschrift: houtduif Columba palumbus
oplage: 35
exemplaren:
Ie staat: voor afsnijden; met onderschrift: *CD
IIe staat: afgesneden tot 180 x 290 mm: CU, inv. 2012-P.121; CD
plaat: CD (koper, 178 x 293 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c
opmerking: verkoop vanaf september 1973


CD 71-33
Dode sperwer, ca. 1972
ets, 204 x 297 mm
exemplaren:
Ie staat: CD (proefdruk Ie staat)
IIe staat: verder bewerkt: *RP-P-2003-707 (proefdruk 2e staat)
IIIe staat: plaat afgesneden tot 140 x 294 mm; onderschrift: SPERWER Drente Peeer: CM, inv. 20532 (nr. 2; aankoop 1977); CD
plaat: CD (koper, 144 x 298 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c; Eindhoven 1974; Utrecht 1976, nr. 91; Amsterdam 1990
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 45
opmerking: volgens Dagboek Vogels 1972/73, werkt hij vanaf eind mei 1972 aan deze ets; proefdrukken 1e en 2de staat: juni 1972


CD 71-34
Schedel van een reiger, 1972
ets, 85 x 180 mm
oplage: 30, later 50 (Grafiek 73) en 60
exemplaren: *RP-P-2003-639; CU, inv. 2009-P.28 (11/60); CD; BM-P & D, inv. 2013-7004.1; (47/60); (schenking P. Schatborn)
plaat: CD (koper, 86 x 185 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1970b; Amsterdam 1971-1972; Hengelo 1973; Hoorn 1973; Venlo/Hilversum/Eindhoven 1973; Dordrecht 1974; Utrecht 1976, nr. 95
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 91
opmerking: volgens Dagboek Vogels 1972/73, werkt hij vanaf half maart 1972 aan deze ets;
verkoop vanaf januari 1973; deel via Grafiek 1973


CD 71-35
Schedeltje van een kat, ca. 1970
ets, 134 x 118 mm
oplage: 20 en later 60
exemplaren:
Ie staat: voor afsnijden: RP-P-2003-670 (pr.); CD (4/20)
IIe staat: plaat aan alle kanten verkleind tot 73 x 95 mm: *RP-P-2003-671 (2/20); CD (11/60)
plaat: CD (koper, 75 x 95 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1970b; Amsterdam 1973a; Utrecht 1976, nr. 96; Parijs 1979
literatuur: Kuik 1973, p. 26
opmerking: verkoop vanaf april 1972


CD 71-36
Schedeltje, ca. 1972
lithografie, ca. 100 x 120 mm (beeld)
opschrift: DEZE TEKENING IS GEMAAKT TER GELEGENHEID VAN DE TWINTIGSTE UTRECHTSE KUNSTMARKT
oplage: 50 ?
exemplaren: *RP-P-2003-679 (21; 283 x 228 mm (blad))


CD 71-37
Schedel van een meeuw (vogel met kromme snavel), 1972
ets, 75 x 117 mm
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2003-672 (2/20)
opmerking: volgens Dagboek Vogels 1972/73, werkt hij vanaf half maart 1972 aan deze ets;
eerste exemplaren gedrukt, april 1972


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree