Charles Donker

RKD STUDIES

CD 67, ca. 1966-1968

CD 67-1
Affiche tentoonstelling Donker/Van Rooij met Vrouw en reuze vlinder, begin 1966
opschrift: Charles Donker/Gerard van Rooij…. 26 februari- 19 maart Oude Wevershuis, Amersfoort
lithografie, 640 x 250 mm (beeld)
exemplaren: *CD
opmerking: voor tent. Amersfoort 1966


CD 67-2
Vrouw, reuzevlinder in landschap, voorjaar 1966
lithografie, 475 x 620 mm (beeld)
oplage: 60
exemplaren: *RP-P-2010-221-91 (1/60; bladmaat 500 x 705 mm; voorheen ICN, inv. K. 67187; aankoop 1967)
opmerking: Schoolplaat opdracht Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 1966


CD 67-3
Mensen, dieren en dingen (Draaihals), 1967
lithografie, 222 x 392 mm (beeld)
opschriften om cirkel: AANGAANDE DE LIEFDESTOVERIJ ZIJ OPGEMERKT, DAT MEN DAARBIJ, ZOALS ALLEREERST EEN ZINSPELING VAN PINDARUS, O.M. EEN VOGEL UIT DE FAMILIE DER SPECHTEN, DE DRAAIHALS (GR. IYNX) OP EEN RAD OF SCHIJF BOND EN IN ZEKRE RICHTING RONDDRAAIDE
oplage: 90
exemplaren: RP-P-2010-221-90 (bladmaat 284 x 447 mm; voorheen ICN, inv. SZ 43467; BKR Utrecht 1968); CM, inv. 15779 (51/90, eigen druk; schenking 1967); RH, inv. 01064
tentoonstellingen: Amersfoort 1966; Utrecht 1972, nr. 78; Utrecht 1976, nr. 39
literatuur: Koot e.a. 2008, p. 130, nr. 67.2 (*coll. Schouten, 35/90)
opmerking: Zending de Luis, 1967 (verzonden november 1967)


CD 67-4
Libelle, ca. 1966
ets, 92 x 79 mm
oplage: 20, later 30
exemplaren: *RP-P-2003-660 (11/30); RH, inv. 01065; CU, inv. 2009-P.25 (17/20); MET, inv. 2017.450.2
plaat: CD (zink, 94 x 80 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 35 (ca. 1966); Bunnik 2015
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 25; De Jongh & Schatborn 2002, p. 85
opmerking: oplage verkocht vanaf juni 1972


CD 67-5
Sprinkhaan, ca. 1966
ets, 61 x 97 mm
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2003-664 (15/20); RP-P-2003-665 (8/20); RP-P-2010-221-68 (4/20; voorheen ICN, inv. SZ 62794; BKR Utrecht 1971); CM, inv. 17432 (schenking 1972); CU, 2009-P.25; RH, inv. 01064; CD
plaat: CD (koper, 62 x 99 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1972, nr. 85; Amsterdam 1973-d; Eck en Wiel 1973; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 38; Bunnik 2015
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 60; De Jongh & Schatborn 2002, p. 84; Koot e.a. 2008, p. 158, nr. 71.3
opmerking: Zending de Luis, 1971 (verzonden februari 1971); oplage verkocht september 1972


CD 67-6
Dode mus, ca. 1966
ets en aquatint, 154 x 154 mm
oplage: 10 en 20
exemplaren:
Ie staat: alleen in ets, mus met daaronder verkreukeld papier: *CD (proefdruk)
IIe staat: ets, onder aan schedels toegevoegd: verblijfplaats onbekend
IIIe staat: aquatint in onderhelft toegevoegd, schedels gewist: RP-P-2010-221-60 (1/10; voorheen ICN, inv. SZ 47971; BKR Utrecht 1969); *RP-P-2004-990 (4/20); CD (proefdruk VIe staat)
tentoonstellingen: Dordrecht 1968; Utrecht 1976, nr. 34


CD 67-7
Dode mus, vrouw met vleermuis en naaktstudie, ca. 1966
ets, 154 x 156 mm
oplage: 10
exemplaren:
Ie staat: vrouw met vleermuis in tondo, dode mus en naaktstudie: *RP-P-2010-221-79 (2/10; op groengrijs papier; voorheen ICN, inv. SZ 47972; BKR Utrecht 1969: als Studie no. 2)
IIe staat: vrouw met vleermuis in compartiment linksboven uitgewist: *RP-P-2004-989
plaat: CD


CD 67-8
Dode rat, ca. 1966
ets en aquatint, 125 x 155 mm
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: op één plaat, 155 x 245 mm, met CD 67-16 Portret Lammijna: part. verz. Utrecht
IIe staat: portret afgesneden, aan ondergrond aquatint toegevoegd: *RP-P-2004-984 (4/20)
plaat: CD (zink, 128 x 161 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 32 (1966)


CD 67-9
Dode meerkoet, ca. 1967
ets, 295 x 268 mm
oplage: 2 (IIIe staat), vervolgens 20
exemplaren:
Ie staat: zonder poot boven meerkoet en zonder onderschrift: *RP-P-2010-133-64 (met ingetekende poot (onder) en onderschift koet markol poep swarte bles-ein de dode meerkoet // Witte Bleskop dobber // Charles Donker)
IIe staat: poot en opschrift toegevoegd: de meerkOET roept keffend soms als van ketsende steentjes // LONNEKE VOND EEN GEDODE MEERKOET // DODE MEERKOET, voor afsnijden: CD
IIIe staat: toevoeging boven de poot, veertje, letter M, ei onder met onder bijschrift: 1/3e ware grootte en rechts: Pallidoe en jonge vogel in nest, met bijschrift links: FULICA ASTRA: particuliere verzameling (proef 1/2; *veilinghuis Peerleman, 17 mei 2014, no. 2022)
IVe staat: plaat afgesneden tot 252 x 253 mm en de resten van tekeningen boven poot verwijderd, behalve veertje: *RP-P-2003-695 (18/20); CU, 2009-P.25 (20/20); CD
plaat: CD (zink, 257 x 255 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 44 (ca. 1968); Utrecht 1994
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 37; De Heer e.a. 2020, nr. 8


CD 67-10
Huwelijksaankondiging Charles Donker en Niovy Chiotakis, 1967
lithografie, 200 x 72 mm
*CD
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 31, ill. 34


CD 67-11
Meisje met gebogen hoofd, ca. 1967
ets, 250 x 235 mm
oplage: 20
exemplaren: *CD (3/20)
plaat: CD (zink, 253 x 242 mm; met niet afgedrukte ransuil op de achterkant)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 40; De Heer e.a., nr. 9


CD 67-12
Vrouwenkop (naar rechts gebogen, met oorbel), ca. 1967
ets, 98 x 112 mm
oplage: 10
exemplaren: *CD (2/10)


CD 67-13
Portret van Henny (Blekenmolen), ca. 1967
ets, 204 x 197 mm
exemplaren:
Ie staat: *CD (op bordeaux rood papier in wit positief afgedrukt)
IIe staat: plaat afgesneden tot 204 x 157 mm: *CU, 2012-P.92A (op één blad met CD 69-32 Niovy)
literatuur: Kuik 1973, p. 31


CD 67-15
Portret van Lammijna Oosterbaan, ca. 1968
ets, 208 x 198 mm
exemplaren: *RP-P-2004-987; RP-P-2004-988
plaat: CD (zink, 209 x 201 mm)


CD 67-16
Portret van Lammijna Oosterbaan, ca. 1968
ets, 159 x 126 mm
exemplaren:
Ie staat: part. verz. Utrecht (op één blad, 155 x 245 mm, met CD 67-8, Ie staat Dode rat)
IIe staat: rat afgesneden, arcering op rug toegevoegd: *CD; CU, 2012-P.93 (1/20)
plaat: CD (zink, 160 x 127 mm)
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 43


CD 67-17
Kop van pop met gezichten / Spanje I, ca. 1967
ets en aquatint, 427 x 256 mm
oplage: 15 of 20
exemplaren: *RP-P-2014-7-1 (schenking Van der Vossen)
Ie staat: zonder opschriften: *CD (proefdruk)
IIe staat: gezicht verder uitgewerkt en opschriften toegevoegd: KOP VAN LOS ESCANTES BARCELONA // DE BLONDE MET DE DUNNE BENEN (…); linksonder: Charles Donker [in spiegelbeeld]: *RP-P-2010-221-83 (4/15) [ICN: SZ 47989; aankoop BKR Utrecht 1969]; BvB, inv. L 1993/24; CU, 2012-P.94 (8/20); CD (3/15)
plaat: CD (zink, 431 x 261 mm)
tentoonstellingen: Meppel 1967 (als Spanje); Utrecht 1968 (Spanje I); Dordrecht 1968


CD 67-18
Kop van pop met schelpen / Spanje II, ca. 1967
ets en aquatint, 311 x 435 mm
onderschiften: CADAQUES [twee maal, waarvan één maal in spiegelbeeld]
oplage: 15 of 20
exemplaren:
Ie staat: CD
IIe staat: met ornamentale rand en onder portret onderschrift: ELLEN ANNA LOS ENCANTES: *RP-P-2010-221-71 (3/15; voorheen ICN, inv. SZ 47990; aankoop BKR Utrecht 1969); CD (pr., 2/20); CD (proefdruk 4e staat)
tentoonstellingen: Utrecht 1968 (als Spanje II); Dordrecht 1968


CD 67-20
Twee vleermuizen tegen een achtergrond van Spaanse bankbiljetten en teksten / Spanje III, ca. 1967
ets, 252 x 327 mm
oplage: 20 (?)
exemplaren: *RP-P-2014-7-2 (schenking Van der Vossen)
Ie staat: ?
IIe staat: opschriften in Nederlands: (…) heden overleden na een korte ongest (…), kalm zijn heer en heiland,(…) Uit de strijd des levens (…). Voor Martha en Carlos Duran; en in Spaans op bankbiljetten en kranten: *CD
plaat: CD (zink, 254 x 328 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1968; Dordrecht 1968
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 52 (proefdruk 2e staat: CD)


CD 67-21
Players, geld en vleermuis, ca. 1967
ets, 158 x 155 mm
opschriften: 20 Players Finest Virginia Smoking Derland
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2010-221-78 (1/20; voorheen ICN, inv. SZ 43491; BKR Utrecht 1968); RH, inv. 01050 (6/20); CU, inv. 2012-P.95
plaat: CD (zink, 161 x 160 mm)


CD 67-22
Verkreukelde krant, geld, lucifersdoosje (Rijksdaalder), ca. 1967
ets, 156 x 158 mm
opschriften: (…).ERLAND PAPEL de ARROZ SMOKING
oplage: 20
exemplaren: RH, inv. 01051; *CD
plaat: CD (zink, 159 x 160 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1968 (Krant, Rijksdaalder en vloeitjes)
literatuur: De Heer e.a. 2020, nr. 10


CD 67-23
Bankbiljetten, vogelschedel etc., ca. 1967
ets, 159 x 159 mm
oplage: 20
exemplaren: *CD
plaat: CD (zink, 160 x 160 mm)


CD 67-24
Kaarten en meisjes, ca. 1967
ets, 224 x 300 mm
opschriften: (...) JOKER (...)
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2003-693; CU, inv. 2012-P.96 (2/20)


CD 67-25
Schedel met geld beplakt, ca. 1967
ets, 240 x 333 mm
opschriften: op de schedel: graham hill jim clark; op het doosje: vandaag bouw ik een vogelkooi; op het luciferdoosje: Sakerheis tandstickor
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2010-221-82 (voorheen ICN, inv. SZ 56746; BKR Utrecht 1970); CM, inv. 16458 (3/20; aankoop 1970)
plaat: CD (zink, 244 x 336 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1968 (Spanje III?); Utrecht 1972, nr. 80 (1969); Utrecht 1976, nr. 51 (ca. 1968)


CD 67-26
Valkenier in zijn eigen loer verward, ca. 1967
ets en aquatint, 418 x 494 mm
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: met opschriften in spiegelbeeld: bloem zwak gebeten, in lege linker kolom vogels niet ingevuld: *CD
IIe staat: plaat verkleind tot 416 x 444 mm: *RP-P-2010-133-105 (15/20); CD; CU, inv. 1975-P.23 (11/20)
plaat: CD (zink, 420 x 450 mm)
opmerking: complexe compositie met vogelkoppen, mannelijk torso, rozen etc.
tentoonstellingen: Utrecht 1969a; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 43 (ca. 1968)


CD 67-27
Portret van Niovy, met een roos, schelpen en vleermuizen, ca. 1967
ets en aquatint, 421 x 507 mm
exemplaren: *RP-P-2003-700; CD
plaat: CD (zink, 428 x 512 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1968; Utrecht 1969a; Utrecht 1976, nr. 55 (ca. 1969)
opmerking: voorstudie in aquarel in grijzen, 41 x 50 cm, bij CD


CD 67-28
Ornamenten: Houten schaakstukken met wormgaatjes, 14 mei 1968
ets, 232 x 275 mm
opschriften: Charles Donker 14-V-68
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2003-696; RP-P-2010-221-76 (3/20; Studie no. 2; voorheen ICN, inv. SZ 47970; BKR Utrecht 1969); RH, inv. 01021; CD (6/20); CU, inv. 2012-P.97 (4/15)
plaat: CD (zink, 239 x 278 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1992; Eelde 2002
literatuur: De Heer e.a. 2020, nr. 12


CD 67-29
Gladiolen en een houten hand op een stuk krant, ca. 1968
ets, 247 x 283 mm
opschrift: Opnieuw 600 miljoen in bodemloze bewapeningsput, overgangskabinet; verder Spaanse teksten
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2003-694 (10/20); CD (pr.)
plaat: CD (zink, 251 x 289 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1968; Utrecht 1976, nr. 41 (ca. 1967)
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 51 (1967)


CD 67-30
Roos in vaas in nis, ca. 1968
ets, 130 x 144 mm
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2004-996 (10/20); CD; FK (nalatenschap J.H. Moesman: voor 1969 van Niovy en Charles)
plaat: CD (zink, 132 x 146 mm)
opmerking: voorstudie in Schetsboek CM 1968, pp. 26-27


CD 67-31
Houten hand onder glazen stolp in nis met sperwer, ca. 1968
ets, 187 x 218 mm
onderschriften: links: voor Niovy; rechts gesigneerd: Charles Donker
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2004-997 (4/20); RP-P-2004-998 (8/20)
plaat: CD (190 x 219 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1969a
opmerking: voorstudie in schetsboek 1968 (CM), pp. 28-31


CD 67-32
Dwergvleermuis, ca. 1967
ets, 98 x 85 mm
oplage: 20
exemplaren: CD (3/20); *CD (op één blad met CD 67-33 Grootoorvleermuis); CU, inv. 2012-P.98A (op één blad met CD 67-35 en CD 69-1)
plaat: CD (zink, 101 x 82 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 36 (ca. 1966); Leeuwarden/Haarlem 1986


CD 67-33
Grootoorvleermuis, ca. 1967
ets, 84 x 100 mm
opschriften: rechtsboven: no. 14 (in spiegelbeeld)
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: RP-P-2003-663
IIe staat: blok zwaarder aangezet, gras hoger: *RP-P-2003-661; RP-P-2003-662; RP-P-2010-221-80 (4/20; voorheen ICN, inv. SZ 56757; BKR Utrecht 1970); CU, inv. 2012-P.98B (op één blad met 67-32 en 69-1); CD
plaat: CD (zink, 85 x 102 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1968; Dordrecht 1968; Utrecht 1976, nr. 37 (ca. 1966)


CD 67-34
Mol, grootoor en hoefijzerneus, ca. 1968
ets, 160 x 155 mm
opschriften rond de dieren over vleermuizen, hun lichaam en gewoontes, onder meer: HOEFIJZERNEUS
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2004-995 (18/20); CU, inv. 2012-P.99 (8/20); CD
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 45 (ca. 1968); Utrecht 2000
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 43; De Heer e.a. 2020, nr. 10


CD 67-35
Hangende dwergvleermuis, ca. 1967
ets, 100 x 84 mm
opschrift: no. 1
exemplaren: CD (proefdr); *CD (op één blad met CD 67-32 Dwergvleermuis)
plaat: CD (zink, 101 x 84 mm)Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree