Charles Donker

RKD STUDIES

CD 62, ca. 1961-1963

CD 62-1
Portret van Yvonne, ca. 1961
droge naald, 185 x 122 mm
oplage: 10
exemplaren: *CD (1/10)
tentoonstelling: Utrecht/Den Haag/Lekkerkerk 1962-1963, Meisjesportret
opmerking: Yvonne is vriendin van de academie Den Bosch


CD 62-2
Portret van de moeder van de kunstenaar, ca. 1961
ets, 196 x 191 mm
exemplaren: *RP-P-2010-133-56 (proefdruk ’63); CU, inv. 2012-P.81
plaat: CD (zink, 200 x 195 mm)
tentoonstelling: Utrecht 1965
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 42 (CU)


CD 62-3
Compositie, ca. 1961
ets en aquatint, 240 x 240 mm
met opschrift: EOOS IN DE ROZENVOET
exemplaren: *CD (met kleur opgewerkt)


CD 62-4
Zonder titel, ca. 1962
ets en aquatint (met merk), 202 x 282 mm
exemplaren: reeks proefdrukken bij *CD, onder meer: *Ie , *IVe, Ve , VIe staat (1963)
plaat: CD (zink, 208 x 285 mm)
tentoonstelling: Utrecht 1965 (nr. 22 – blad met 6 proefdrukken)
opmerking: ontstaan in academietijd

Ie staat


IVe staat


CD 62-5
Musée de l’homme, ca. 1962
ets en aquatint, 300 x 215 mm
oplage: 15
exemplaren: *CD (6/15)
plaat: CD (zink, 304 x 218 mm)
tentoonstelling: Utrecht 1965


CD 62-6
Compositie met schelpen, ca. 1962
ets en aquatint, 230 x 217 mm
oplage: 10
exemplaren: *RP-P-2003-686 (proefdruk); CU, inv. 2012-P.82 (proefdruk als 69)


CD 62-7
Nieuwjaarswens voor 1962 met spiegel, eind 1961
ets, 175 x 99 mm
opschriften onder meer: de beplakte vergulde spiegel uit de koets van Willem III….1962.. Charles Mingus…..Charles Donker
exemplaren: *CD


CD 62-8
Doosje met gedroogde insecten: kever, libelle etc., ca. 1962
ets en aquatint, 250 x 218 mm
oplage: 15 en 42 drukken voor begunstigers De Luis
exemplaren: RP-P-2010-221-66 (7/15; voorheen ICN, inv. SZ 43448; BKR Utrecht 1968); CD (met notitie: 42 drukken voor de Luis); *[Coll. Schouten (11/40)]
plaat: CD (zink, 252 x 221 mm)
tentoonstellingen: Utrecht/Den Haag/Lekkerkerk 1962-1963; Utrecht 1965
literatuur: Koot e.a. 2008, pp. 188-89, *0 1 (zonder datum); De Heer e.a. 2020, no. 3


CD 62-9
Meisje op bank, ca. 1961
lithografie, 313 x 390 mm
oplage: eerst 25, later 325
exemplaren: *[Coll. Schouten (proef)]; RP-P-2013-14 (schenking C. Blotkamp)
literatuur: Koot e.a. 2008, pp. 70-71, nr. 62.1
opmerking: voor Zending I van het Grafische gezelschap De Luis, in september 1962 verzonden; later is een editie van 325 gedrukt ten behoeve van Kunstliefde, Utrecht, die de prent onder haar leden verspreidde.


CD 62-10
Compositie: vormen, ca.1962
ets en aquatint, 259 x 399 mm
oplage: 15
exemplaren: *RP-P-2010-133-55 (3/15); CM, inv. 14232 (4/15; aankoop 1964); CU, inv. 2012-P.83 (7/15)
tentoonstellingen: Utrecht/Den Haag/Lekkerkerk 1962-1963; Utrecht 1972, nr. 76 (1963); Utrecht 1976, nr. 24 (1964)
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 22, ill. 22 (ca. 1960); De Heer e.a. 2020, no. 4
opmerking: voorstudie in pen bij CD


CD 62-11
Opgezette Braziliaanse vlinder, ca. 1962
ets en aquatint, 305 x 418 mm
oplage: 15
exemplaren: CD; *RP-P-2010-133-54 (12/15); RH, inv. 1709
tentoonstellingen: Den Haag? e.a 1964-1965; Utrecht 1965; Leiden 1966; Amersfoort 1966
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 81 (begin jaren 60)


CD 62-12
Twee vlinders, ca. 1960-62
aquatint, 445 x 220 mm
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2010-133-53 (2/20)
plaat: CD (zink, 452 x 220 mm)
tentoonstelling: Utrecht 1965


CD 62-13
Drie vlinders, ca. 1960-62
aquatint, 393 x 203 mm
oplage: 20
exemplaren: CD (2/15); *RP-P-2003-687 (3/20)
plaat: CD (zink, 400 x 205 mm)
tentoonstelling: Utrecht 1965


CD 62-14
Kastanjeknoppen, ca. 1962
ets, 304 x 362 mm
oplage: 15
exemplaren: CD; RH, inv. 01075 (5/7); *RP-P-2003-692 (2/15)
plaat: CD (zink, 303 x 363 mm)
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 112; De Heer e.a. 2020, no. 5


CD 62-15
Compositie met verschillende schelpen, ca. 1963
ets, 299 x 422 mm
bovenschrift: teksten in spiegelbeeld met links GHANA en rechts CADAQUES
oplage: 7
exemplaren: CD (3/7, 4/7 en 7/7); RH, inv. 01067; *RP-P-2003-691 (1/7)
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 87


CD 62-16
Dode appelvink, ca. 1963
ets, 251 x 195 mm
opschriften: linksboven: 1 JANUARI EN DE DOOD VAN DE MAN APPELVINK VAN KEU; linksonder: CD
oplage: 15
exemplaren:
Ie staat: *RP-P-2003-636 (5/15); CD
IIe staat: plaat afgesneden, tot 230 x 160/137 mm, waarbij opschriften verloren gingen: CD
plaat: CD (zink, 234 x 161/133 mm)
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 98 (Ie; 1963)


CD 62-17
Appelvink en frater, ca. 1963
ets en aquatint, 241 x 278 mm
oplage: 15 (Ie staat) en 20 (IIe staat)
exemplaren:
Ie staat: *RP-P-2003-718 (Donker Appelvink '90)
IIe staat: plaat aan de bovenzijde verkleind tot 206 x 258 mm: *RP-P-2003-719; CU, inv. 1975-P.21 (4/20); CD
plaat: CD (zink, 210 x 260 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1965; Amersfoort 1966; Amsterdam 1972-1973 Utrecht 1976, nr. 23


CD 62-18
Dode stormvogel, ca. 1963
ets, 372 x 315 mm
oplage 15
exemplaren: *RP-P-2003-689 (5/15; collectie Piet Vos); RP-P-2010-221-85 (1/10; voorheen ICN, inv. K 64203; aankoop 1964); CU, inv. 2015-P.22 (proefdruk; gift P. Schatborn)
tentoonstelling: Utrecht 1965;


CD 62-19
Dode leeuwerik, ca. 1963
ets, 134 x 166 mm
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: zonder signatuur: *RP-P-2004-981
IIe staat: versterkt: *RP-P-2004-982
IIIe staat: plaat links en rechts afgesneden, 134 x 144 mm, signatuur in de plaat: Charles Donker toegevoegd; vleugels versterkt: *RP-P-2004-983 (7/20); CU, inv. 2012-P.84 (3/20); CD
tentoonstelling: Utrecht 1976, nr. 26 (1964)
opmerking: Kuifleeuwerik; dode vogel aan muur met spijker aan vleugel gehangen


CD 62-20
Oevervogel, ca. 1963
ets en aquatint, 294 x 417 mm
oplage: 15
exemplaren: *RP-P-2010-221-84 (1/15; voorheen ICN, inv. K 64204; aankoop 1964)
tentoonstellingen: Utrecht 1965; Leiden 1966; Amersfoort 1966


CD 62-21
Fazant op een poot, ca. 1963
ets en aquatint, 300 x 400 mm
exemplaren: *CD


CD 62-22
Bloemenvormen, ca. 1963
ets en droge naald, 467 x 204 mm
oplage: 12
exemplaren: *RP-P-2003-688 (proefdruk, juli 1965; Collectie Piet Vos); CD (3/8; 7/8; 1/12; 8/12)
tentoonstelling: Utrecht 1965 (vetplanten)


CD 62-23
Houtstronk en vogelveren, ca. 1963
ets, 212 x 496 mm
exemplaren: *RP-P-2010-133-104 (3/15)
tentoonstelling: Utrecht 1976, nr. 25 (1964)


CD 62-24
Vogeltooi, ca. 1963
ets, 260 x 230 mm
oplage: 5
exemplaren: *CU, inv. 2012-P.85 (eigen druk, 2/5)


CD 62-25
Tweemaal portret J.H. Moesman, 1963
ets, 160 x 153 mm
onderschrift rechts: 3
oplage: 15
exemplaren: RP-P-2007-498 (6/15); CM, inv. 14228 (de surrealist J.H. Moesman; aankoop 1964); BvB, inv. L 1993/30 (15/15); *CD
plaat: CD (zink, 164 x 155 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1965; Meppel 1967; Utrecht 1972, nr. 75; Utrecht 1976, nr. 22 (1963); Amsterdam 2002; Utrecht 2010
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 44 (ca. 1965); Jufferman 2010, p. 182
opmerking: portret in driekwart en in profiel van de Utrechtse schilder J.H. (Joop) Moesman (1909-1988)


CD 62-26
IJsvogel, 1963
ets, 207 x 210 mm
oplage: 30
exemplaren: *CD; RP-P-2012-58; part. verz., Utrecht (Eigen druk, IJsvogel, 16 dec. 1963); RP-P-2014-10-2 (met CD 62-26A op één blad geel getoond papier, 23/30; uit collecties van Piet Vos en Elisabeth Houtzager; schenking André Jas)
plaat: CD (zink, 215 x 215 mm)
tentoonstelling: Utrecht 1965; Laren 1986


CD 62-26A
Tekst bij IJsvogel ALCYON, 1963
ets, 207 x 135 mm
opschriften boven: IJSVOGEL // ALCYON // HET VLEES SMAAKT NAAR MUSKUS // GOEDE LUCHT OM MOTTEN TE VERJAGEN // (BUFFON); midden: 7 DAGEN VOOR-EN 7 DAGEN NA DE KORTSTE DAG BROEDDE DE IJSVOGEL OP // DE OPEN ZEE EVEN BUITEN DE SICILIAANSE KUST. DAT WAREN DE DAGEN VOOR // DE ALCYON. EOLUS LIET DE WIND BEDAREN TEN GUNSTE VAN ZIJN KINDEREN // ALCYONE ZIJN KLAGENDE DOCHTER TREURDE NOG OM HET VERLIES VAN HAAR ARME // CEIX DIE DOOR NEPTUNUS WAS GEDOOD. DAARNA VERANDERDE ZE ZICH IN EEN // IJSVOGEL. // DE OSTIAKEN LIETEN DE HUID EN DE POTEN VAN DE IJSVOGEL UITDROGEN EN BEW_ // AARDEN DIE ALS AMULET. GMELIN VERTELDE DAT HIJ IN RUSLAND EEN MAN // ONTMOETTE DIE ZEI DAT HET VERLIES VAN ZIJN IJSVOGEL-AMULET DE DOOD VAN // Z'N VROUW TOT GEVOLG HAD. // GMELIN VERTELT VERDER DAT WANNEER DE TARTAREN EEN IJSVOGEL VON // DEN DAN PLUKTEN ZE DE VOGEL EN GOOIDEN DE VEREN IN HET WATER DE // VEREN DIE BLEVEN DRIJVEN BEWAARDEN ZE ZORGVULDIG WANNEER ZE // MET DEZE VEREN EEN VROUW OF ALLEEN MAAR HAAR KLEREN AANRA // AKTEN DAN WERDEN ZE VERLIEFD OP HAAR. // HET IS MERKWAARDIG DAT DE IJSVOGEL HIER VOORKOMT ALLE S // OORTGENOTEN KOMEN IN TROPISCHE GEBIEDEN VOOR. // DE KORTSTE DAG? MORGEN WORDT HET WEER LANGER LICHT.; onder: UTRECHT 16Dec63 // CHARLES DONKER
exemplaar: *RP-P-2012-58 (op één blad met CD 62-26; afdruk 2012); RP-P-2014-10-2 (met CD 62-26 op één blad geel getoond papier, 23/30; uit collecties van Piet Vos en Elisabeth Houtzager; schenking André Jas)
plaat: CD (zink, 217 x 138 mm)


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree