Charles Donker

RKD STUDIES

CD 08, ca. 2008-2009

CD 08-1
Drie stokken met anemonen achter huis in Godlinze, 2007/09
ets, 255 x 300 mm
oplage: 25
exemplaren:
Ie staat: heel summier geëtst, vooral voorgrond vrijwel blanco: CD
IIe staat: verder uitgewerkt in voor- en achtergrond, met rechtsonder toegevoegd: GRONINGEN: *RP-P-2010-133-99 (4/25); CD
plaat: CD (zink, 257 x 301 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkoop vanaf november 2009


CD 08-2
Uitzicht vanuit de tuin in Godlinze, ca. 2008
ets, 274 x 296 mm
onderschrift links: GODLINZE 08
oplage: 25
exemplaren:
Ie staat: zonder gezicht op Oude Dijk: CD
IIe staat: in achtergrond toevoeging rij bomen op Oude Dijk: *RP-P-2010-133-103 (2/25)
plaat: CD (zink, 280 x 300 mm)
opmerking: verkoop vanaf 2010
tentoonstelling: Amsterdam 2012


CD 08-3
Boomvalk I, 2007-08
ets, 237 x 297 mm
onderschriften: rechts: FALCO SUBBUTEO; midden: BOOMVALK
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: met valk en onderschrift geëtst: CD (I)
IIe staat: valk opgewerkt; met etsproefjes rechtsonder: *CD; CU, inv. 2012-P.253 (I)
plaat: CD (zink, 240 x 300 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009


CD 08-4
Twee boomvalken, 2007-08
ets, 280 x 300 mm
onderschrift links: 1 [omcirkeld]
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: vogels geëtst, zonder schaduw onder de onderste vogel: CD; CD (met o.i. inkt opgewerkte proefdruk)
IIe staat: vogels opgewerkt; met meer schaduwen onder de vogels: CD
IIIe staat: vogels en schaduwen verder opgewerkt; met veel meer etsproefjes onder; onderschrift rechts toegevoegd: BOOMVALK: *CD (2/20)
plaat: CD (zink, 281 x 301 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009


CD 08-5
Drie boomvalken, 2008
ets, 240 x 295 mm
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: vaag geëtst, zonder opschrift: CD
IIe staat: borst onderste vogel verder uitgewerkt: CD; CD (met o.i. inkt opgewerkte proefdruk)
IIIe staat: vogels verder uitgewerkt; in het midden onderschrift: BOOMVALK: CD (pr.)
IVe staat: onderste vogel en middelste vleugel verder uitgewerkt: *CD
plaat: CD (zink, 240 x 300 mm)


CD 08-6
Magnolia I, 2007/08
ets en aquatint, 240 x 295 mm
oplage: 5 (staat I) en 15 (IV)
exemplaren:
Ie staat: alleen ets van takken met bloemen: *RP-P-2012-22-40 (2/5; Magnolia I A; MvW: aankoop Amsterdam 2009); CD (achtergrond met penseel opgewerkt); CD (idem); CD (idem); CD (idem); CD (achtergrond met penseel en potlood opgewerkt)
IIe staat: aquatint in achtergrond toegevoegd: CD
IIIe staat: aquatint vlakker en rustiger; rechtsonder toegevoegd: Charles Donker: CD
IVe staat: zwaardere laag aquatint, vlekkerig: CD
Ve staat: aquatint egaler gemaakt, rechts met onderschrift: APRIL: *RP-P-2012-22-41 (2/15; I B; MvW: aankoop Amsterdam 2009); CU, inv. 2012-P.254 (7/15); MET, inv. 2018.905.1 (Magnolia I, 3e of 4e st. pr.)
plaat: CD (koper, 245 x 295 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 2009; Utrecht 2010 (I en VI); Bunnik 2015 (I, p. 11; II, p. 38)
literatuur: Hecht 2016, pp. 38-39; aanwinsten Cust. 2019; https://www.fondationcustodia.fr/28-Charles-Donker -310; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 179

Ie staat


Ve staat


CD 08-7
Magnolia II, 2008
ets, 242 x 295 mm
oplage: 15
exemplaren: CU, inv. 2012-P.255 (proef papier C G; II); *CD (pr. van Gelder 82 (?)); CD (achtergrond met penseel opgewerkt); CD (idem)
plaat: CD (koper, 245 x 297 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkocht vanaf januari 2009


CD 08-8
Magnolia in knop III, 2009
ets, 279 x 295 mm
onderschrift: NORA’S MAGNOLIA APRIL 2009
oplage: 20
exemplaren: CU, inv. 2012-P.256 (pr.); *CD (3/20; magnolia III)
plaat: CD (zink, 281 x 301 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkocht vanaf januari 2009


CD 08-9
Rat met staart en knoflook I, 2007/09
ets, 202 x 230 mm
oplage: 25
exemplaren:
Ie staat: alleen rat geëtst: CD (met pen in o.i. inkt ingetekend; met opschrift: RAT)
IIe staat: met uitvoerig onderschrift: AN OLD CHINESE PROVERB (…) LOTUS LEAVES RAT SATAY WITH VERMICELLI: CD (ingetekend met potlood: achtergrond met blaadjes, met opschrift: RAT); CD (achtergrond met penseel, met opschrift: RAT)
IIIe staat: vacht rat versterkt; onderschrift toegevoegd: RAT [groot]; in het midden gearceerd, verder uitgewerkt: CD; CD (ingetekende knoflookteentjes in potlood)
IVe staat: met geëtste knoflookteentjes: CD; *RP-P-2012-22-42 (2/25; MvW: aankoop Amsterdam 2009)
plaat: CD (zink, 205 x 230 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 2009; Utrecht 2010


CD 08-10
Rat met staart II, 2007-09
ets, 240 x 292 mm
exemplaren:
Ie staat: zonder opschriften: CD (met potlood ingetekende druk met groot opschrift: TABRATARRAT; onder: RIJNAUWEN)
IIe staat: met bovenschriften: links: SAINTE GERTRUDE DE NIVELLES; rechts: SAINTE SERAFINA; met daartussen etsproefjes: CU, inv. 2012-P.257 (pr.); CD (met o.i. inkt ingetekend)
IIIe staat: met lichte aquatint en meer etsproefjes tussen de bovenschriften: CD (met potlood ingetekend); *CD (met penseel en pen en geschreven opschriften: SAINTE GERTRURODDE DE NIVELLES [onder in varianten herhaald]; voorbereiding IVe staat)
IVe staat: over groot deel van plaat een nieuwe laag aquatint, die een kader voor de rat vormt; daarboven, opschrift in grote kapitalen: SAINTE GERTRUDE DE NIVELLES: CD (?); CD (met potlood ingetekend)


CD 08-11
Bestek I, 2008
ets en aquatint, 240 x 180 mm
Ie staat: bak met bestek geheel geëtst, met lichte aquatint: *CD; CD (met o.i. inkt ingetekend)
IIe staat: schaduwen links en rechts van bak, bestek wat versterkt: CU, inv. 2012-P.258 (pr.); CD (met o.i. inkt ingetekend); CD (met o.i. inkt en penseel ingetekend); CD (ingetekend met potlood en boven en onder: BESTEK)
plaat: CD (zink, 240 x 180 mm)


CD 08-12
Bestek II, 2008-09
ets, 297 x 198 mm
exemplaren:
Ie staat: grotere plaat, geheel geëtste bak met schaduwen: CD; CD (ingetekend met o.i.inkt, waarmee een verder kader wordt aangegeven)
IIe staat: ingekort tot 270 x 198 mm, met onder en boven opschrift: BESTEK, en messen verder geëtst, met onderschrift: NIOVY: CD
IIIe staat: schaduwen versterkt; onder driehoek met 7.09: *RP-P-2012-22-43 (pr., Maart 2010 voor Marietje van Niovy & Charles; MvW); CD (proef dd. 25-7-09)
plaat: CD (zink, 269 x 199 mm)


CD 08-13
Houtstapel (met rieten kap, Rhijnauwen) I, 2008/09
ets, 235 x 246 mm
oplage: 25
exemplaren:
Ie staat: alleen ets: CD
IIe staat: lichte laag aquatint aangebracht; ondergrond verder uitgewerkt: RP-P-2010-133-96 (pr., I); CD (met opschrift: aquatint bij latere wegslijpen..weer in deze staat zien terug te krijgen + meer contrast)
IIIe staat: meerdere lagen vlekkerige aquatint aangebracht: CD (laatste simili-japon 20-7-09; met o.i. inkt opgewerkt)
IVe staat: houtstapels verder versterkt, linksonder driehoek en onderschrift RHIJNAUWEN: CD (4e st, laatste 15 aug)
Ve staat: aquatint in lucht lichter en egaal gemaakt, schaduwen houtstapels verder versterkt (diepzwart): *RP-P-2010-133-97 (pr, sept. 09 laatste); CU, inv. 2012-P.259 (4/25); CD
plaat: CD (koper, 242 x 250 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkocht vanaf november 2009


CD 08-14
Houtstapel (met rieten kap, Rhijnauwen) II, 2008/09
ets en aquatint, 242 x 248 mm
onderschrift: 338 225 [in spiegelbeeld]
oplage: 25
exemplaren:
Ie staat: alleen ets: CU, inv. 2012-P.260 (pr. 1e st); CD
IIe staat: meer tekening in ondergrond en met lichte aquatint: RP-P-2010-133-98 (pr, II); CD
IIIe staat: plaat aan bovenzijde afgesneden, 225 x 248 mm; met aquatint in lucht en op voorgrond; donker blok in midden verwijderd, rechts daarvan vage letters: CDX: CD; CD (met pen in o.i. inkt opgewerkt)
IVe staat: schaduwen in houtblokken versterkt; donker blok onder weer zichtbaar: *RP-P-2012-22-44 (pr. van Gelder; aug. 09 Houtstapel I; MvW: aankoop Amsterdam 2009); CD (proefdruk, 15 aug., nog te weinig contrast, donkere partij iets bijgetekend); CD (sept 09 laatste Simili japon)
plaat: CD (koper, 232 x 250 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkocht vanaf november 2009


CD 08-15
Twee studies van een staartmees, december 2008
ets, 247 x 134 mm
met monogram in driehoek (links) en rechts: STAARTMEES 10 12 08
oplage: 20
exemplaren: *CD
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkocht vanaf november 2009


CD 08-16
Staartmees op rug, ca. 2008
ets, 102 x 150 mm
onderschrift: rechts: charles Donker [in spiegelbeeld, achterste voren geschreven]; links: staartmees CD [monogram]
oplage: 10
exemplaren: *CD
plaat: CD (koper, 103 x 150 mm)


CD 08-17
Bosuil, 2009
ets, 227 x 178 mm
oplage: 30
exemplaren: *CD
plaat: CD (koper, 221 x 179 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: kop afgemaakt in prent uit de jaren 70; verkocht vanaf begin 2009


CD 08-18
Drie studies van een kwikstaart (Kwikstaart II), 2009
ets, 140 x 328 mm
opschriften: boven: VRIJDAG 72 FEB 2009; rechtsonder: PLOEGDRIJVERTJE AKKERMANNETJE; linksonder in spiegelbeeld: DALE GUTHRIE NATURE OF PALEOLITIC ART
oplage: 15
exemplaren: *CD (2/15; WITTE KWIKSTAART II)
plaat: CD (zink, 142 x 331 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkocht vanaf november 2009


CD 08-19
Kwikstaart (Kwikstaart II), 20 juli 2009
ets, 150 x 233 mm
oplage: 15
exemplaren:
Ie staat: borst niet uitgewerkt: *CD (druk 20 juli 20 juli geprepareerd voor volgende staat 20-7-09; op één blad met CD 08-20 Drie studies van een kwikstaart (Kwikstaart V))
IIe staat: met onderschrift rechts in hoek: Motacilla Alba 20-07-2009: CD
IIIe staat: uitgewerkte borst: *CD
plaat: CD (koper, 150 x 238 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkocht vanaf november 2009

Ie staat


IIIe staat


CD 08-20
Drie studies van een kwikstaart (Kwikstaart V), 2009
ets, 134 x 247 mm
onder monogram in driehoek
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: *CD (op één blad met CD 08-19 Kwikstaart (Kwikstaart II))
IIe staat: CD
IIIe staat: CD
plaat: CD (koper, 134 x 250 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkocht vanaf november 2009


CD 08-21
Kwikstaart (Kwikstaart IV), 2009
ets, 130 x 163 mm
onderschrift rechts in spiegelbeeld: januari geprepareerd
oplage: 15
exemplaren:
Ie staat: alleen geëtste vogel: CD (opgewerkt met o.i. inkt, en opschrift met pen, WITTE KWIKSTAART 2-2009)
IIe staat: vogel opgewerkt; links aan onderschrift toegevoegd: 2009 Charles Donker: *CD
plaat: CD (zink, 130 x 165 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkocht vanaf november 2009


CD 08-22
Twee studies van een kwikstaart, 2009
ets, 200 x 214 mm
onderschrift in spiegelbeeld: BERT MAES
oplage: 15
exemplaren: *CD
plaat: CD (zink, 202 x 219 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkocht vanaf november 2009


CD 08-23
Achter Fort Ruygenhoek II, 2008/09
ets, 219 x 267 mm
onder plaat: OP HUN HOEDE DE KRAAIEN [ZWART]
oplage: 30
exemplaren:
Ie staat: minder uitgewerkt; zonder opschrift: particulier bezit
IIe staat: verder uitgewerkt; met opschrift (?): *RP-P-2010-133-101 (3/30, Achter Fort Ruygenhoek II); CU, inv. 2012-P.261 (pr. Sept. 09, 1e staat)
plaat: CD (zink, 218 x 267 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009; Tiel 2016
literatuur: Locher e.a. 2012, p. 146 (coll. Van Noort, Den Haag); Hecht 2016, p. 17; De Heer e.a. 2020, nr. 71; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 180
opmerking: verkocht vanaf november 2009


CD 08-24
Bunkers in het Gagelbos (Noorderpark), september 2009
ets, 215 x 220 mm
onderschrift: SEPT [?] 09 GAGELBOS
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2010-133-95 (3/20); CU, inv. 2012-P.262 (2/20; Zerkall 225 gr); CD
plaat: CD (zink, 218 x 223 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkocht vanaf november 2009


CD 08-25
Vlieland I, september 2009
ets, 100 x 150 mm
onderschrift rechts: 14.09. VLIELAND 2009
oplage: 15
exemplaren: *CD
plaat: CD (koper, 100 x 150 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkocht vanaf november 2009


CD 08-26
Vlieland II, september 2009
ets, 83 x 151 mm
onderschrift links: 2009 VLIELAND
oplage: 15
exemplaren: *RP-P-2010-133-92 (3/15; VLIELAND II); CU, inv. 2012-P.263 (10/25 II; ZERKALL 350); CD
plaat: CD (koper, 82 x 152 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkocht vanaf november 2009


CD 08-27
Vlieland III, september 2009
ets, 99 x 148 mm
onderschrift midden: VLIELAND
oplage: 15
exemplaren: *RP-P-2010-133-93 (2/15; III); CD
plaat: CD (koper, 100 x 150 mm)


CD 08-28
Vlieland IV, september 2009
ets, 99 x 148 mm
oplage: 15
exemplaren: *RP-P-2010-133-94 (2/15); CU, inv. 2012-P.264 (3/15)
plaat: CD (koper, 100 x 150 mm)


CD 08-29
Twee dennenappels, 2009
ets, 100 x 150 mm
oplage: 10
exemplaren:
Ie staat: opzet dennenappels: CD
IIe staat: verder uitgewerkt: *CD
IIIe staat: met boven opschrift: DONKER: CU, inv. 2012-P.265 (3/10); CD (?)
plaat: CD (koper, 100 x 150 mm)
tentoonstelling: Tiel 2016
literatuur: Hecht 2016, p. 11; aanwinsten Cust. 2019: https://www.fondationcustodia.fr/28-Charles-Donker -310; Filedt Kok & Van der Wal 2021, p. 187


CD 08-30
Leklandschap, najaar 2009
ets, 100 x 197 mm
exemplaren: *CD


CD 08-31
Gezicht op Westbroek vanuit het noorden, najaar 2009
ets, 90 x 247 mm
exemplaren:
Ie staat: alleen geëtst: CD
IIe staat: lichte aquatint in landschap: *CD


CD 08-32
Gezicht op Westbroek vanuit het noordoosten, najaar 2009
onderschrift rechts: WESTBROEK VANUIT NO, 8-9-2009
ets, 72 x 315 mm
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2010-133-90 (pr.), CD
plaat: CD (zink (voor cliché), 73 x 320 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2012


CD 08-34
Gezicht op Godelinzer Oude Dijk, 2009
ets, 236 x 293 mm
onderschrift rechts in marge: GODELINZER OUDE DIJK GRONINGEN 8 IIII
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: *RP-P-2010-133-108 (pr. o.i. inkt); CD (met o.i. inkt)
IIe staat: onderste deel boom bewerkt; linksonder toegevoegd: driehoek met 8 en Vivaldi t 12-11-09: CD
IIIe staat: in marge toegevoegd: twee kruisjes in kader, met datum 17-8-2011; boom links verder bewerkt: CD (pr., 3e staat)
plaat: CD (zink, 241 x 300 mm)


CD 08-35
Twee dennenbomen, 2008-2014
ets, 205 x 272 mm
oplage: 15
exemplaren:
Ie staat: CD (met o.i. opgewerkte proef)
IIe staat: bomen doorgetrokken en meer blaadjes: CD (met o.i. inkt en potlood opgewerkt)
IIIe staat: kleine correcties, meer takken in beide bomen: *CD (PR3 zerkall 20-10-14)
plaat: CD (koper, 206 x 273 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2014 (23, IIe); Bunnik 2015 (p. 29); Tiel 2016
literatuur: Hecht 2016, p. 20; De Heer e.a. 2020, nr. 70


CD 08-36
Studies van twee naaldbomen, ca. 2008
ets, 212 x 245 mm
oplage: 5
exemplaren: *particulier bezit (pr 2 voor Peter 7-7-14); CD (4/5)
plaat: [onbekend]
tentoonstelling: Amsterdam 2014 (24); Tiel 2016
literatuur: Hecht 2016, p. 21


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree