Charles Donker

RKD STUDIES

CD 06, ca. 2006-2007

CD 06-1
Berkenbos, Suffolk, Natuurreservaat Great Fen, 2006
ets en aquatint, 208 x 269 mm
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: eerste opzet in ets: CU, inv. 2012-P.245
IIe staat: aquatint in twee lagen aangebracht: CU, inv. 2012-P.246
IIIe staat: aquatint gereduceerd: CU, inv. 2012-P.247
IVe staat: aquatint verder gereduceerd: CU, inv. 2012-P.248 (met pen opgewerkt)
Ve staat: bomen weer in ets opgebouwd: CU, inv. 2012-P.249 (met pen in o.i inkt opgewerkt)
VIe staat: bomen verder in ets opgewerkt, door gebruik van vlekkerige aquatint heeft voorgrond rechts meer detail gekregen: CD
VIIe staat: voorgrond verder in ets uitgewerkt, in midden contouren van een boomstam: CD (met pen in o.i inkt opgewerkt; horizontale getekende lijn onder voorstelling)
VIIIe staat: verder opgewerkt, open plekken in gebladerte ingevuld: CD (met pen in o.i inkt opgewerkt)
IXe staat: voorgrond lichter gemaakt; geprononceerde boomstam op voorgrond: *RP-P-2010-133-40 (3/20; THE GREAT FEN HOLME FEN); CD
Xe staat: toegevoegde aquatint op voorgrond deels verwijderd; onder lijn links doorbroken met onderschrift: VREEMD KLEIN SOORT HERTJE: CD; CU, inv. 2012-P.250
plaat: CD (zink, 211 x 270 mm)
opmerking: is voortgekomen uit de reis naar Engeland naar het natuurreservaat Great Fen (Suffolk) met Artists for Nature in het najaar (?) van 2005, zie Gerrard 2006, gebaseerd op tekening in o.i. inkt, p. 103.


CD 06-2
IJsvogel, voorjaar 2006
ets, 205 x 173mm
oplage: 10, later 20
exemplaren: *CD
plaat: CD (koper, 207 x 174 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2006
opmerking: verkoop vanaf okt. 2006


CD 06-3
Patrijs I, 2006-07
ets, 244 x 290 mm
exemplaren:
Ie staat: vogels geëtst, met tweede poot links en vage contour tekening van zelfde vogel met opschriften in spiegelbeeld [?]: CD
IIe staat: met opschrift linksboven in spiegelbeeld: sperwer jaagt op rosse woelmuzien in de heg 1/2/07 10 °C; verenkleed vogel sterk opgewerkt; voor het afsnijden: *CD
IIIe staat: plaat afgesneden tot 216 x 245 mm; tweede poot weggeschuurd; opschrift weggevallen: CU, inv. 2012-P.251
plaat: CD (koper, 220 x 249 mm)


CD 06-4
Patrijs II, 2006-07
ets, 300 x 238 mm
onderschrift: DE SPERWER JAAGT OP ROSSE WOELMUIZEN IN DE HEG DAARNA ZOEKT EEN PRACHTIGE HOUTDUIF NAAR EIKELS IN ZIJN VOETSPOREN EEN ROODBORST
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: vogel geëtst, met één regel onderschrift: CD
IIe staat: vogels opgewerkt, twee regels tekst boven de eerste regel van het onderschrift toegevoegd: DE NIJLGANZEN ZIE IK VANMORGEN RONDLOPEN MET HUN PAS UITGEKOMEN JONGEN 1 MAART 07 EEN HELE WINTER ZUIDWESTEN WIND: *CD
plaat: CD (zink, 300 x 240 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009


CD 06-5
Sparrebomen, 2007
ets, 235 x 179 mm
onderschrift: AFNEMENDE MAAN RAAF
oplage: 10
exemplaar: *CD (opgewerkt met potlood)
tentoonstelling: Amsterdam 2012


CD 06-6
Berkenbos bij Zeist, voorjaar 2007-2009
ets, 247 x 247 mm
onderschrift rechts: BOOMLEEUWERIK
exemplaren:
Ie staat: bomen en gedeelte ondergrond geëtst: CD; CD (met pen in o.i inkt opgewerkt)
IIe staat: vooral achtergrond rechts verder versterkt: *CD (laatste 2e st 18-12-09)
IIIe staat: bos in achtergrond uitgewerkt: CD (12.2.18), opgewerkt: CD (20.2.18) IVe staat: bos in achtergrond uitgewerkt: *CD (8.3.18) ), opgewerkt: CD (14.5.18) Ve staat: opgewerkt met toevoeging onderschrift: EEN HOND STEELT MIJN BROOD: CD (14.2.19, Zerkall)


CD 06-7
Ginkelse heide, april 2007
ets, 173 x 330 mm
onderschrift midden: GINKELSE HEIDE 1e PAASDAG
oplage: 20
exemplaren: *CD
plaat: CD (zink, 176 x 332 mm)
opmerking: verkocht vanaf juni 2007
tentoonstellingen: Eelde 2007; Amsterdam 2009
literatuur: De Heer e.a. 2020, nr. 69


CD 06-8
Hek aan de Kooidijk (Ringslang), juni/juli 2007
ets, 250 x 275 mm
onderschrift rechts: RINGSLANG KOOIDIJK MEI 04 04
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: CD
IIe staat: minder bomen in tweede plan: *CD (pr. 1e st)
IIIe staat: voorgrond en achtergrond verder uitgewerkt: CU, inv. 2012-P.252 (3/20, KOOIDIJK)
plaat: CD (zink, 252 x 276 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009; Amsterdam 2012
opmerking: verkoop vanaf okt. 2007


CD 06-9
Gezicht op Persingen Ooy Polder bij Nijmegen, ca. 2007
ets, 176 x 238 mm
onderschrift rechts: MAART
oplage: 20
exemplaren: *CD; particulier bezit (15/20)
plaat: CD (zink, 180 x 240 mm)
opmerking: verkocht vanaf aug. 2007


CD 06-10
Ruïne van een veldoven (in polder bij Nijmegen, Persingen Ooy), ca. 2007
ets, 238 x 300 mm
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: vage geëtste opzet: CD
IIe staat: muur en voorgrond verder uitgewerkt; links onderschrift toegevoegd: VELDOVEN: *CD
plaat: CD (zink, 237 x 300 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009
opmerking: verkocht vanaf aug. 2007


CD 06-11
Patrijs III, 2007
ets, 237 x 299 mm
exemplaren: *CD
plaat: CD (zink, 240 x 300 mm)


CD 06-12
Twee patrijzen, 2007/09
ets, 242 x 263 mm
onderschriften: links: PERDIX; rechts: HOND GRIJPT/ VANGT PATRIJS 2007/2008/2009 [met driehoek]
oplage: 10
exemplaren: *CD
tentoonstelling: Amsterdam 2012


CD 06-13
Godelinzer Oude Dijk, ca. 2007
ets, 185 x 294 mm
onderschrift: GODELINZER OUDE DIJK
oplage: 10
exemplaren:
Ie staat: onvoltooid: CD (proef; ingetekend)
IIe staat: toevoegingen in bomen: CD*
plaat: CD (zink, 185 x 300 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009

afbeelding nog niet beschikbaar


CD 06-14
Mosselschelp, ca. 2005-09
ets, 83 x 117 mm
exemplaren:
Ie staat: met rechte hoeken: CD
IIe staat: schelp verder uitgewerkt; plaat afgeronde hoeken: CD
IIIe staat: verder uitgewerkt, met vlekken op plaat; met opschrift, linksboven langs de rand: CHARLES DONKER SIMONSZAND: *CD
plaat: CD (koper, 83 x 120 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2009


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree