Charles Donker

RKD STUDIES

Catalogus

Toelichting op de catalogus

Titel

Traditionele door de kunstenaar bij tentoonstellingen en in literatuur gegeven titel; soms is er een tweede roepnaam (tussen haakjes).
Datering
Bij uitzondering is een prent in de plaat gedateerd, alleen in dat geval een exact jaartal, anders ca. ; vaak is het mogelijk op grond van schetsboeken, tentoonstellingslijsten (en de verkoopboekjes vanaf 1972) etc. tot een datering ante quem te komen.

Gebruikte grafische technieken
De meeste van de prenten van Charles Donker zijn in ets (diepdruk) uitgevoerd, waarbij de tekening in een metalen plaat is gebeten. Deze tekening is met een etsnaald in een met een etsgrond bedekte metalen plaat aangebracht. Om de lijnen uit te bijten wordt de plaat (waarvan de achterkant met afdekvernis is bedekt) gedurende enige tijd geplaatst in een etsbad. Donker gebruikt zowel etsplaten van zink als koper of messing. Voor zinken platen bestaat het etsbad uit salpeterzuur, slechts gedurende enkele minuten en voor koper of messing uit ijzerchloride gedurende een veel langere tijd.
Geregeld maakt de kunstenaar, meestal in combinatie met ets, gebruik van aquatint, zowel om toonvlakken in de prent aan te brengen, als om de tekening in fijne tonen op te bouwen.
Naast de ets (en aquatint) heeft Donker in zijn academie ook enkele houtsneden (hoogdruk) gemaakt, en lithografie (vlakdruk) heeft beoefend, waarmee hij na de academietijd een tijd doorging. Daarbij volgde hij de traditionele werkwijze bij het prepareren en tekenen op de lithosteen en drukte de bladen af op een eigen kleine lithopers. Zijn etsen heeft hij altijd zelf afgedrukt: in het begin op een oude leerwals en sinds de jaren zeventig op een grote, nieuw gebouwde, etspers: 'een loodzwaar ijzeren bouwsel, niet mooi, maar werkt prima.'

Omslag afbeelding
Charles Donker
Magnolia I
paper 243 x 293 mm
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-P-2012-22-41
CD 08-6 V(5)

Maten
Hoogte en breedte in mm; door de krimp van het papier kan het formaat bij verschillende afdrukken van dezelfde prent soms enkele millimeters verschillen.

Opschrift in plaat 1e staat
Voor zover leesbaar, zijn getranscribeerd en cursief weergegeven met plaatsaanduiding (meestal onderschrift); toevoegingen in latere staten zijn vermeld bij staatbeschrijvingen.

Oplage
Bij de individuele afdrukken is dikwijls een nummer toegevoegd: 10/15: 10de expl. van de oplage van 15; soms zijn de afdrukken ook aangeduid met no, of met pr(oefdruk). Aan de oplage van de prent gaan meestal de proefdrukken van eerdere staten vooraf. Zelden wordt de volledige oplage in één keer gedrukt en genummerd, maar meest in kleine aantallen voor de verkoop van de betreffende prent; van slechts een klein aantal van de prenten - vooral in de jaren tachtig - is uiteindelijk de volledige oplage gedrukt. Omdat de nummering samen met de signatuur meestal bij verkoop wordt aangebracht, is er wel eens een dubbels nummer gebruikt en zijn ook wel afdrukken van eerdere staten als deel van de oplage genummerd.

Staten
Aangeduid als Ie staat, IIe staat etc.: onderscheiden zich door veranderingen en toevoegingen aan het beeld, zijn kort aangeduid, door het reduceren van de etsplaat en door toevoegingen aan de opschriften; deze toevoegingen (en veranderingen in) t.o.v. voorafgaande staat zijn getranscribeerd. Er zijn vaak meer staten dan de kunstenaar in potlood onder de afdruk vermeldt. Van de meeste staten, voorafgaand aan de laatste zijn alleen een beperkt aantal proefdrukken bekend; meestal is van de laatste staat een oplage gedrukt. Wanneer de plaat is afgesneden of radicaal (soms aanzienlijk later) is veranderd, zijn er soms al een oplage van een eerdere staat gemaakt.

Plaat
Indien de etsplaat, in bezit van de kunstenaar (CD) bewaard is, wordt hiervan het materiaal (zink, koper, messing etc.) en de afmetingen in mm vermeld, zoals reeds opgemerkt, kunnen de maten enkele mm's verschillen van die van de afdruk op papier.

Tentoonstellingen
(Zie chronologische lijst Tentoonstellingen): er is naar gestreefd om de eerste tentoonstelling waarop de prent getoond werd, aan te geven (met de daarop volgende), afgaande op recensies, lijsten etc. en de aantekeningenboekjes van Donker, maar er is geen sprake van volledigheid. Wel zijn bij de vroege prenten steeds de catalogusnummers van de tentoonstelling van 1976 in Utrecht vermeld.

Literatuur
(Zie lijst Literatuur): steeds is bij de publicaties uit 1978 en 2002 en de tentoonstelling van 1976 de datering daarin aangegeven, wanneer die afwijkt van die bij titel.

Opmerkingen
Bevat indien aanwezig nadere informatie over de vroegste verkoopdatum, verdere opmerkingen over datering, thema, eventuele locatie, verwijzing naar gedateerde dag- en schetsboeken etc.

Exemplaren van individuele afdrukken
Met instelling en inventarisnummer (zoveel mogelijk) aangegeven:


▪ BM British Museum, London, Department of Prints and Drawings
▪ BOS Museum of Fine Arts, Boston
▪ BvB Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
▪ CD Charles Donker
▪ CM Centraal Museum, Utrecht
▪ CU Collection Frits Lugt, Fondation Custodia, Parijs
▪ MET Metropolitan Museum, New York
▪ RH Rembrandthuis, Amsterdam
▪ RP-P Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam

JN verwijst daarbij naar notities op de afdrukken, afkomstig uit de verzameling van Joop Nieuwstraten en MvW naar de prenten die afkomstig zijn van prof. dr. M. van Winter. Deze verzamelingen werden respectievelijk in 2003/04 en 2010 door het Rijksmuseum verworven. 
Indien het inventarisnummer (na de afkorting voor de instelling) in oranje is aangeduid, kan door een klik hierop, doorgelinkt worden naar de afbeelding van de betreffende afdruk en de informatie daarover op de website van de betreffende instelling.

Meestal zijn de afdrukken rechts onder de prent gesigneerd en links van een aanduiding proef (pr. of proefdruk) of oplagenummer (bv. 10/15), en soms van een titel (bv. Bos XV) voorzien; soms is, meest in het geval van proefdrukken, ook de staat aangegeven (bv. Proefdruk 1e staat), bovendien is bij met Oost-Indische inkt opgewerkte exemplaren dit vaak aangegeven (met o.i. opgewerkt). Deze gegevens worden tussen haakjes achter het betreffende exemplaar toegevoegd.

In de catalogus ontbreken in de doorlopende nummering hier en daar entries.


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree